Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Glutathion a glutathion dependentní enzymy za různých patofyziologických stavů.
Kodydková, Jana ; Tvrzická, Eva (vedoucí práce) ; Kazdová, Ludmila (oponent) ; Vejražka, Martin (oponent)
Úvod: Oxidační stres (OS) hraje významnou úlohu v patogenezi neurodegenerativních onemocnění (depresivní porucha), kardiovaskulárních onemocnění, sepse, akutní a chronické pankreatitidy a rakoviny. Zvýšený OS je výsledkem nerovnováhy mezi produkcí reaktivních forem kyslíku a dusíku (RONS) a / nebo nedostatečnou kapacitou antioxidačního systému. V ochraně buněk proti zvýšenému OS a volným radikálům hraje důležitou roli glutathionový systém, tvořený antioxidačními enzymy glutathionreduktasou (GR) a glutathionperoxidasou (GPX) a redukovaným glutathionem (GSH), hlavním intracelulárním neenzymovým antioxidantem. Cílem této disertační práce bylo změřit aktivity antioxidačních enzymů GPX1, GR a hladiny GSH za různých patofyziologických stavů. Materiál a metody: Aktivity GPX1, GR a hladina GSH, stejně jako koncentrace markerů OS byly měřeny u šesti různých onemocnění. Tyto parametry byly sledovány u 35 žen s depresivní poruchou (DD), 40 pacientů s metabolickým syndromem (MetS), 30 septických pacientů (S) sledovaných v průběhu sepse; 15 kriticky nemocných neseptických pacientů (NC), 13 pacientů s akutní pankreatitidou (AP), 50 s chronickou pankreatitidou (CP) a 50 pacientů s rakovinou slinivky břišní a porovnány se zdravými kontrolami párovanými podle věku a pohlaví. Aktivity GPX1 a GR a koncentrace GSH v...
Glutathione and glutathione-dependent enzymes in various pathophysiological states.
Kodydková, Jana
Úvod: Oxidační stres (OS) hraje významnou úlohu v patogenezi neurodegenerativních onemocnění (depresivní porucha), kardiovaskulárních onemocnění, sepse, akutní a chronické pankreatitidy a rakoviny. Zvýšený OS je výsledkem nerovnováhy mezi produkcí reaktivních forem kyslíku a dusíku (RONS) a / nebo nedostatečnou kapacitou antioxidačního systému. V ochraně buněk proti zvýšenému OS a volným radikálům hraje důležitou roli glutathionový systém, tvořený antioxidačními enzymy glutathionreduktasou (GR) a glutathionperoxidasou (GPX) a redukovaným glutathionem (GSH), hlavním intracelulárním neenzymovým antioxidantem. Cílem této disertační práce bylo změřit aktivity antioxidačních enzymů GPX1, GR a hladiny GSH za různých patofyziologických stavů. Materiál a metody: Aktivity GPX1, GR a hladina GSH, stejně jako koncentrace markerů OS byly měřeny u šesti různých onemocnění. Tyto parametry byly sledovány u 35 žen s depresivní poruchou (DD), 40 pacientů s metabolickým syndromem (MetS), 30 septických pacientů (S) sledovaných v průběhu sepse; 15 kriticky nemocných neseptických pacientů (NC), 13 pacientů s akutní pankreatitidou (AP), 50 s chronickou pankreatitidou (CP) a 50 pacientů s rakovinou slinivky břišní a porovnány se zdravými kontrolami párovanými podle věku a pohlaví. Aktivity GPX1 a GR a koncentrace GSH v...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.