Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hodnocení informací z družice Meteosat 8 a radarů sítě CZRAD pro vybrané případy významných konvektivních událostí
Hajáková, Jaroslava ; Kastner, Jiří (oponent) ; Pešice, Petr (vedoucí práce)
KAPITOLA ABSTRACT Abstract Topic of Mc. S. Thesis: Evaluation of information from Meteosat 8 and the CZRAD network of meteorological radars in selected significant convective situations. Abstract: This paper focused on comparing the information from the satellite Meteosat 8 and the CZRAD network of meteorological radars in selected significant convective situations. The main goals of this study were to assess how satellite and radar data respond on development of convection and if the satellite data responds on intenzifying convection before the radar data. For this purpose, four significant convective situations and associated areas (72 x 72 km) were selected, and the satellite and radar data were preprocessed. Appropriate differences of spectral channels (i.e. satellite methods) and radar products were chosen. The preprocessing involved data synchronization in time and location. The parallax correction was used for satellite data. Seven satellite methods were used - spectral channel IR 10.8 (TIR10.8), difference of channels WV 0.6 and IR 10.8 (TWV6.2 - TIR10.8), IR 13.4 and IR10.8 (TIR13.4 - TIR10.8), IR 12.0 and IR 10.8 (TIR12.0 - TIR10.8), IR 8.7 and IR 10.8 (TIR8.7 - TIR10.8,), NIR 1.6 and VIS 0.6 (REFNIR1.6 - REFVIS0.6) and the trispectral method. The trispectral method resulted from measurements of...
Anomálie teploty vzduchu v České republice
Šandová, Milada ; Kastner, Jiří (vedoucí práce) ; Moravčík, Luboš (oponent)
This paper presents the spatial distribution of air temperature anomalies in the Czech Republic for three climatological periods: 1851-1900, 1901-1950, 1961-1990. Main stationary factors influencing climate in the Czech Republic are latitude, longitude and altitude. Therefore the temperature gradient, which was calculated by multidimensional linear stepwise regressions analysis, was expressed in a degree of latitude, longitude or hundred meters of altitude. The gradient was specified as monthly, seasonal and annual means of each period. The aim of the Mc. S. thesis was to determine areas with negative or positive anomaly and to explain the causes of the anomaly. For this purpose a method of deprivation of the stationary factors and their influences was developed. To avoid altitude influence, the monthly and annual temperature means were converted to sea level temperature. Afterwards, the gradients of average monthly and annual air temperature were used to avoid the latitude and longitude influence. The anomaly represents the deviation of the average value determined from values, which were deprived of geographical location. Resultant values were processed by Inverse Distance Weighted interpolation in the Geographical Information System (GIS) environment. The main result of this work is representation of...
Geoinformatické modelování srážkových anomálií ve střední Evropě
Kafka, Tomáš ; Kastner, Jiří (vedoucí práce) ; Štych, Přemysl (oponent)
Tématem práce je metodické hodnocení prostorové variability srážkových anomálií ve střední Evropě s využitím nástrojů geografických informačních systémů (GIS). Různé on-line dostupné datové zdroje v řešené oblasti jsou představeny a vzájemně porovnány z hlediska jejich prostorové informace. Pro vzorovou analýzu za období 1950 - 2006 byl vybrán dataset Ensembles gridded observational dataset (E-Obs) v prostorovém rozlišení přibližně 25 x 25 km. Tato datová sestava je uložena ve vícerozměrném rastrovém formátu NetCDF, který je v práci podrobně představen. Tento způsob uložení dat je pro geografické analytické úlohy podporován desktopovým GIS softwarem - ESRI ArcGIS a pro práci s NetCDF daty E-Obs v jeho modulu ArcMap je vytvořena sada samostatných funkcí (toolbox). S využitím těchto nástrojů bylo pro řešené území z datasetu E-Obs vyextrahováno několik časových řad, vztažených k plochám referenčních podoblastí zájmového území. Za srážkové anomálie jsou pak v těchto řadách považovány události indikované extrémním denním srážkovým úhrnem, nebo dlouhodobým počtem po sobě jdoucích dní s nepřetržitým úhrnem srážek nebo naopak dlouhodobým bezesrážkovým obdobím. Podle intenzit příp. délky srážkových úhrnů a zasažené plochy jsou vybrány nejextrémnější epizody, které jsou dále v prostředí GIS modelovány. Dále je...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.