Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení
Karas, Ivo ; Smolík, Petr (vedoucí práce) ; Winterová, Alena (oponent)
Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá dvěma vzájemně provázanými tématy; členěním pohledávek z hledisek relevantních k insolvenčnímu řízení a samotným procesem uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení (v largo sensu). Téma insolvenčního řízení a uplatňování pohledávek zůstává i do budoucna stále aktuální, neboť úpadky doprovází lidskou společnost od jejích počátku, kdy lidé začali směňovat statky nebo si poskytovat služby. Téma je aktuální i z toho důvodu, že se neustále vyvíjí související judikatura, která dává zákonodárci užitečné podněty a je zřejmě nejdůležitějším zdrojem novelizací. Zdrojem novelizací jsou také změny společenských podmínek a snaha zpřístupnit více dlužníkům oddlužení a osvobození od zbývajících dluhů. Cílem práce bylo předložit ucelený obrázek o pohledávkách ve vztahu k insolvenčnímu řízení a nastínit samotnou procesní techniku uplatňování pohledávek a uspokojování při různých způsobech řešení úpadku či předlužení. Jako hlavní byla použita deskriptivní a analytická metoda, v některých kapitolách používám metodu komparativní. Hojně jsem čerpal z judikatury. První část představuje teoretický úvod zaměřený na povahu insolvenčního řízení včetně srovnání s obecným civilním řízením, dále subjekty insolvenčního řízení a zásady ovládající toto...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.