Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 84 záznamů.  začátekpředchozí75 - 84  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Senioři a zdravý životní styl: segmentace a aplikace brandingu veřejného zdraví
Kouřil, Michal ; Chytková, Zuzana (vedoucí práce) ; Holmerová, Iva (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na segmentaci seniorů podle jejich přístupu ke zdravému životnímu stylu a následnou aplikaci marketingových nástrojů pro zlepšení tohoto přístupu u vybraného segmentu. V teoretické části práce je nejprve provedena situační analýza objasňující souvislosti mezi stárnutím obyvatelstva, výdaji na zdravotnictví, zaměstnaností a zdravotním stavem populace, poté jsou zmapovány oblasti kvality života seniorů, jejich zdravého stylu života a dále marketingových metod a technik s těmito oblastmi souvisejícími. V praktické části je následně prostřednictvím analytického programu Data Analyzer provedena segmentace trhu seniorů založená na datech rozsáhlé databáze MML - TGI od společnosti Median. Z těchto segmentů je dále vybrán ten nejvhodnější z hlediska potenciálu k pozitivní změně chování týkajícího se zdravého životního stylu. V závěru práce je navrženo vytvoření nové značky veřejného zdraví a s ní spojené kampaně s cílem oslovit vybraný segment dle principů brandingu veřejného zdraví.
Metodika práce s informacemi v Komunitním censtru pro seniory Praha 8
Domalípová, Zuzana ; Kubešová, Vlasta (vedoucí práce) ; Holmerová, Iva (oponent)
Diplomová práce v teoretické části přibližuje oblast komunitní práce, komunitních projektů a komunitního plánování. Dále teoreticky popisuje roli informací v organizaci a vliv komunikace na její chod. V praktické části popisuje vybrané procesy a s nimi spojené dokumenty a doporučuje možná zlepšení, včetně zapojení moderních informačních technologií. Představuje všechny role a předkládá organizační strukturu. Samotná metodika se zaměřuje na práci s informacemi, dokumenty a bezpečnostní politiku organizace. Metodiku lze zobecnit i pro další organizace podobného typu. Práce dále doporučuje zefektivnění interní komunikace a navrhuje detailní strategii komunikace externí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 84 záznamů.   začátekpředchozí75 - 84  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.