Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Historická krajina Českomoravské vrchoviny. Osídlení od pravěku do sklonku středověku.
Bajer, Aleš ; Bísko, Richard ; Dejmal, Miroslav ; Hrubý, Petr ; Malý, Karel ; Mazáčková, Jana ; Machová, Barbora ; Milo, Peter ; Plaček, Miroslav ; Šabatová, Klára ; Těsnohlídek, Jakub ; Zimola, David ; Žahourková, Alena ; Hejhal, Petr
Výstavní katalog představuje jednu z důležitých možností jak podrobně informovat veřejnost o historické krajině Českomoravské vrchoviny, dochování jejích památek, stavu jejich poznání a možnostech jejich dokumentace. Dobrá informovanost zvyšuje šanci na uchování jedinečných dokladů o naší vlastní minulosti v krajině. Krajina je důležitým svědkem historických změn v krajině. Pro pravěk je z hlediska stavu dochování archeologických památek krajina dokonce svědkem jediným. Českomoravská vrchovina je v tomto směru jednou z výjimečných oblastí. Stejně jako v minulosti tak i dnes jde o okrajové území, které není výrazně poznamenáno neustále probíhající destrukcí historické kulturní krajiny. V katalogu jsou představeny v kapitolách okruhy výzkumu. Na konci je uveřejněn katalog předmětů dokumentující hmotnou kulturu pro všechny zkoumané periody.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Outsourcing účetnictví
Hejhal, Petr ; Pelák, Jiří (vedoucí práce) ; Velechovská, Lenka (oponent)
Práce se zabývá outsourcingem a offshoringem financí a účetnictví, uvádí hlavní výhody a nevýhody outsourcingu a offshoringu financí a účetnictví a snaží se poukázat na možné přístupy a postupy při zavedení outsourcingu a offshoringu financí a účetnictví.
Účetní a daňové odpisy dlouhodobého majetku
Hejhal, Petr ; Toušková, Vendula (vedoucí práce)
Účetní jednotka by měla vést pro své potřeby odděleně účetní a daňové odpisy. Práce se zabývá přepisy, které účetní a daňové odpisy upravují a na souvislém příkladu jsou vysvětleny jednotlivé metody odepisování a stanovení hodnoty dlouhodobého majetku pro odepisování z účetního a daňového hlediska.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.