Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Internetová aukce jako nová forma obchodování s uměním
Hájek, Matyáš ; Janištinová, Anna (vedoucí práce) ; Prokůpek, Marek (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá především internetovými aukcemi na trhu s uměním na území České republiky. Zkoumá jejich aktuální a nedávné prodeje a porovnává je s aukcemi sálovými. Teoretická část je věnována představení nejdůležitějších pojmů, souvisejících s celým tématem. Je zde popisována problematika běžných aukčních síní a aukcí obecně a také je zde přiblížena legislativa související s tímto tématem. Praktická část je posléze věnována především internetovým aukčním síním a internetovým aukcím. Jsou zde zanalyzovány prodeje vybraných aukčních síní a následně jsou vzájemně porovnávány. Přínosem práce jsou jednak analýzy internetových aukcí na českém trhu s uměním a také návrhy na zlepšení prodejů v internetových aukcích.
Historie vývoje protéz dolních končetin pro sport
Hájek, Matyáš ; Hruša, Jan (vedoucí práce) ; Černý, Pavel (oponent)
Název: Historie vývoje protéz dolních končetin pro sport Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je určitým způsobem sumarizovat informace o historii vývoje protéz dolních končetin, a to jak z pohledu obecného, tak i se zaměřením na vybraná sportovní odvětví. Metody: Tato práce je literární rešerší. K řešení této problematiky byla použita metoda sběru dat z odborné literatury a článků a dalších publikací, zabývajících se tímto tématem. Výsledky: Výsledkem této práce je literární rešerše, která může být následně použita jako ucelený zdroj informací o vývoji protéz dolních končetin se zaměřením na sport a pro obecné využití. Práce je zpracována zejména pro zájemce o historii protéz dolních končetin propojenou se sportem. Klíčová slova: historie, protéza, dolní končetina, hendikep, sport

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.