Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sledování obličeje v reálném čase
Ermak, Aleksei ; Špaňhel, Jakub (oponent) ; Hradiš, Michal (vedoucí práce)
Práce se věnuje problematice sledování obličeje v reálném čase. Na začátku jsou popsány existující metody sledování objektů a detekce obličejů. V další části se tato práce věnuje návrhu, implementaci a trénování konvoluční neuronové sítě, která se ukázala efektivní pro řešení problematiky sledování obličejů. Dále se  implementovaná síť porovnává s existujícími metodami. Poslední část práce popisuje optimalizaci vytvořené sítě pomocí sady nástrojů společnosti Intel zvané OpenVINO.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.