Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 33 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kritéria pro výběr, přípravu a opracování náhradního kamene určeného pro opravy kvádrového zdiva - sedimentární horniny.
Bláha, Jiří ; Kovářová, K. ; Buzek, Jaroslav ; Panáček, M. ; Cihla, M. ; Rafl, T. ; Hejný, L. ; Rybařík, V. ; Chamra, S. ; Schröfel, J.
Geologové, stavební inženýři, stavební historici, památkáři a restaurátoři v metodice shrnuli své požadavky na přiměřenou intenzitu zásahů, kvalitu náhradního kamene a parametry řemeslného opracování. Metodika současně stanovuje nezbytnou úroveň historických, technických a technologických průzkumů a navrhuje optimální skladbu laboratorních zkoušek souvisejících s přípravou opravy konkrétní stavby.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výzkumná zpráva z hodnocení stavu krovu kostela sv. Ducha v Telči
Kloiber, Michal ; Bláha, Jiří ; Hrivnák, Jaroslav ; Buzek, Jaroslav ; Kunecký, Jiří ; Hasníková, Hana
Průzkum popisovaný v této výzkumné zprávě obsahuje hodnocení stavu krovu kostela sv. Ducha v Telči. Podnětem k sepsání zprávy byla objednávka od farního sboru ČCE v Telči. Objednávka obsahovala požadavek na posouzení stavu a identifikaci rozsahu dřevokazného poškození krovu kostela sv. Ducha v Telči se zaměřením na lokalizaci kritických míst, klasifikaci stupně poškození, určení rozsahu skrytého napadení pomocí nedestruktivních přístrojů, specifikaci napadení dřeva, včetně zakreslení zjištěných výsledků do kresebné dokumentace stávajícího stavu krovu. Na základě výsledků byly navrženy konkrétní postupy pro sanační opatření a do výkresové dokumentace zakresleny prvky navržené ke konstrukční sanaci. \n
Výzkumná zpráva: Zjištění rozsahu poškození dřeva a trasologická analýza řemeslného opracování Čistá u Litomyšle čp. 97 - stodola
Kloiber, Michal ; Bláha, Jiří ; Frankl, Jiří ; Růžička, Petr ; Buzek, Jaroslav
Výzkumy, jejichž souhrnným výstupem je výzkumná zpráva, obsahují stanovení rozsahu poškození dřeva a trasologickou analýzu původního řemeslného opracování vybraných prvků rozebrané polygonální stodoly původně náležející k usedlosti čp. 97 v obci Čistá u Litomyšle. Podnětem k sepsání zprávy byla objednávka od Valašského muzea v přírodě se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, která obsahovala požadavek na diagnostiku vybraných dřevěných prvků pomocí NDT přístrojů a také jejich trasologickou analýzu. Získané poznatky mohou přispět ke kvalifikovanému posouzení a návrhu šetrného transferu unikátní roubené stavby.
Výzkumná zpráva z hodnocení stavu dřevokazného poškození roubených stěn Chalupy bezzemka z Leskovce (pův. čp. 70) a Chalupy z Lužné (pův. čp. 28) dnes ve Valašském muzeu v Rožnově pod Radhoštěm
Kloiber, Michal ; Hrivnák, Jaroslav ; Bláha, Jiří
Předmětem výzkumné zprávy bylo posouzení stavu a identifikace dřevokazného poškození stěn Chalupy bezzemka z Leskovce a Chalupy z Lužné, dvou roubených staveb, které jsou součástí expozice Valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm. Zpráva byla zaměřena na lokalizaci poškozených míst, klasifikaci stupně poškození, určení rozsahu skrytého napadení pomocí nedestruktivních přístrojů, specifikaci poškození houbami (mykologické poškození), příp. hmyzem (entomologické poškození) a zakreslení zjištěných výsledků do plánové dokumentace. Zpráva byla založena na přímém a zprostředkovaném vizuálním pozorování pomocí endoskopu a hlavně na měření pomocí přístroje pro odporové mikrovrtání a také zjišťováni mechanických vlastností dřeva pomocí roztlačování čelistí ve vyvrtaném otvoru. Na základě výsledků byly navrženy konkrétní postupy pro sanační opatření a do výkresové dokumentace vyznačeny prvky navržené ke konstrukční sanaci.
Výzkumná zpráva z hodnocení stavu krovu věže sv. Ducha v Telči
Bláha, Jiří ; Kloiber, Michal ; Frankl, Jiří ; Buzek, Jaroslav
Předmětem výzkumné zprávy bylo posouzení stavu a identifikace rozsahu dřevokazného poškození krovu věže sv. Ducha v Telči se zaměřením na lokalizaci kritických míst, klasifikaci stupně poškození, určení rozsahu skrytého napadení pomocí nedestruktivních přístrojů, specifikaci napadení dřeva houbami (mykologie) a hmyzem (entomologie), včetně zakreslení zjištěných výsledků do kresebné dokumentace stávajícího stavu krovu. Na základě výsledků byly navrženy konkrétní postupy pro sanační opatření a do výkresové dokumentace zakresleny prvky navržené ke konstrukční sanaci. Zpráva je založena především na přímém a zprostředkovaném (endoskopickém) vizuálním pozorování doplněném o měření pomocí přístroje pro odporové mikrovrtání.
Reconstruction of a Baroque Open Beam Ceiling Based on Material Analysis
Kloiber, Michal ; Válek, Jan ; Bláha, Jiří ; Čechová, J.
Reconstruction of a ceiling in the north-eastern wing of a former water fortress in Jeseník was carried out during the repair of its roof structure and replacement of the roof. The most damaged parts of the bearing ceiling beams were removed and partially replaced with new timber in the 70s of the 20th C. The way the work was carried out corresponded to the methods and approaches of the cultural heritage protection of that time. The replacement of damaged heads of ceiling beams with new timber that was fitted without connection to the original ceiling beams and only simply hanged on a metal girder can be considered highly provisional from the current perspective. That is why the repair of timber structures of the water fortress included also a reconstruction of the original ceiling system.
Vývoj zastřešení kostela sv. Jakuba Většího v Brně
Bláha, Jiří
Podrobný přehled historických proměn zastřešení kostela od středověku až do současnosti s důrazem na poruchy a poškození renesančního krovu lodi, provedená opatření a výměnu konstrukce krovu v barokním období.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 33 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.