Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Struggle with the Liquid Muse: Law persecuting serving alcohol drinks and conditions his origin.
Balogh, Branislav ; Randák, Jan (vedoucí práce) ; Rychlík, Jan (oponent)
Zákon na ochranu mládeže bol prvou normou, ktorou sa vymedzoval vek, odkedy mladý človek mohol konzumovať alkoholické nápoje. Snažím sa odhaliť dôvody, prečo zákon vznikol práve v roku 1922. Sledujúc jeho genealógiu a inšpirujúc sa Foucaultom prechádzam jednotlivé normy, ktorými sa spoločnosť vymedzovala voči opilstvu. Následne sledujem samotný priebeh schvaľovania zákona, od jeho predloženia až po jeho schválenie v senáte. Pozornosť venujem prohibícii na Slovensku, ktorej dôvodom bol obraz Slovenska ako krajiny zaplavenej úradne prideľovaným alkoholom. Všímam si, v čom tkvelo porušovaniu zákona, čím sa legitimizovalo. Keďže išlo o mládež, snažím sa ukázať nielen možnosti konzumácie alkoholu mládežou, ale aj to, aká bola predstava o nevhodnosti pitia mládeže. Zároveň poukazujem na ukotvenie hranice 16. a 18. roku, odkedy je možné konzumovať alkohol - takto to stanovoval zákon. Venoval som sa aj pohľadu viacerých telovýchovných spolkov na alkohol. Uviedol som ich ako jeden zo spôsobov boja proti alkoholizmu. Keďže som chcel zistiť, či sa o zákone viedla diskusia aj v spoločnosti, sledoval som niektoré médiá a všímal si, aké informácie o zákone prinášajú. V závere som sa snažil zhrnúť svoje poznatky, totiž, že zákon nebol zákonom jedného silného jednotlivca, nebol dielom náhody, ale výsledkom...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.