Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Laditelná smyčková anténa pro radioamatérské použití
Šmerda, Jaroslav ; Šrámek, Petr (oponent) ; Lukeš, Zbyněk (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh a konstrukci smyčkové antény, kterou můžeme ladit pomocí kondenzátorů krokovým motorem. Anténa je konstruována pro krátké vlny využívané radioamatéry. Mým úkolem je sestavit ladění antény za pomocí čtyřpolohového krokového motoru ovládaného mikroprocesorem, který bude nastavovat krokový motor do poloh, které změní kapacitu kondenzátorů na potřebnou pro naladění antény pro dané kmitočtové pásmo.
Měření rychlosti střel pomocí laserového paprsku
Šmerda, Jaroslav ; Šebesta, Jiří (oponent) ; Lukeš, Zbyněk (vedoucí práce)
Úsťová rychlost zbraně je rychlost kulky v okamžiku kdy opustí hlaveň zbraně. Protože se jedná o parametr spojený s ději, které se odehrávají jen krátce po tom, co střela opustí hlaveň, patří tento údaj do přechodové balistiky. Cílem této práce je navrhnout a zkonstruovat přístroj na měření této rychlosti. Měření spočívá ve změření intervalu, ve kterém střela protne dva laserové paprsky. Z tohoto údaje bude vypočtena výsledná rychlost.
Spínaný LED budič typu Buck-Boost
Šmerda, Jaroslav ; Kincl, Zdeněk (oponent) ; Kubíček, Michal (vedoucí práce)
Řízení a buzení vysoce svítivých LED diod je problematikou, která je řešena z důvodu vzniku této technologie v nedávných letech. K napájení těchto diod se využívá téměř výhradně stejnosměrných měničů. Tyto měniče pracující na principu spínaných zdrojů, a jsou to tedy zařízení s vysokou účinností. Díky vysoké účinnosti měničů v kombinaci s vysoce svítivými LED diodami dochází k velice efektivní přeměně energie na světlo. V této práci je popsáno jak vybrat správný měnič pro konkrétní aplikaci LED diod. Jsou zde popsány základní topologie měničů, popisy jejich činnosti i příklad zapojení LED diod k měniči.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.