Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Situace a záměry v oblasti péče o zvukové dokumenty v paměťových institucích ČR
Horová, Iva ; Šír, Filip
Příspěvek poukazuje na neutěšenou situaci v oblasti péče o zvukové kulturní dědictví v ČR. V oficiálních státních dokumentech se toto téma sice nově objevilo, avšak v praxi nedošlo k potřebným změnám. Některé kroky vykonala Moravská zemská knihovna, ale stále postrádáme systematickou podporu a hlavně vytvoření metodického centra. Stále více tak ztrácíme čas, nosiše fyzicky degradují a hrozí definitivní ztráta jejich obsahu. Prezentovaný model zachycuje celou šíři problémů k řešení a aktéry, které je nutno zapojit.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Virtuální národní fonotéka jako sektorový agregátor eCulture
Horová, Iva ; Šír, Filip ; Žabička, Petr
Portál VNF představuje nový elektronický informační zdroj s unikátním obsahem. Shromažďuje informace o zvukovém dědictví - o existenci, lokaci a podobě zvukových dokumentů na území ČR. MZK na jeho realizaci spolupracuje s jednotlivými institucemi, které tento typ dokumentů uchovávají ve svých fondech a přebírá do VNF jejich metadatové záznamy. Nejde však jen o agregaci metadatových záznamů, ale také o připojování odkazů na již digitalizované dokumenty v zapojených institucích. VNF tak slouží jako komplexní nástroj pro odbornou i laickou veřejnost. Má ambice stát se dále agregátorem pro oblast zvukových záznamů, který bude moci sloužit i ke koordinaci akviziční činnosti zapojených institucí nebo sloužit ke sdílené katalogizaci.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
the Sound Document Landscape in the Czech Republic
Horová, Iva ; Šír, Filip
Příspěvek přibližuje situaci v oblasti zvukových dokumentů na národní úrovni. Poukazuje na nedostatek podpory ze strany státu, chybějící národní plán ochrany zvukových nosičů a z toho plynopucí problémy. Navzdory tomu se na tomto poli podařila řada úspěšných kroků, které jsou zde blíže popsány.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Nové databáze nejen pro milovníky hudby
Horová, Iva ; Šír, Filip
Příspěvek se zaměřuje na současnost a plány v oblasti budování databází zvukových dokumentů, které jsou důležitým informačním zdrojem nejen pro hudebníky a muzikology, ale také pro studium a výzkum v oborech historie, divadlo, filmová hudba, orální historie, historie nahrávání zvuku a zvukového průmyslu atd. V první řadě přináší informace o nové etapě Virtuální národní fonotéky, která změnila svého provozovatele a po dlouhé době stagnace nastává doba jejího nového rozvoje. Druhým velmi zajímavým zdrojem je mezinárodní databáze diskografií, budovaná v gesci Diskografické komise IASA. Tento velkolepý projekt byl zahájen v roce 2016 díky aktivitě a úzké spolupráci autora příspěvku (předseda Diskografické komise) a Petera Laurence z Harvard University. Dále příspěvek představí dva plánované výstupy, které vzniknou v rámci projektu NAKI II - Nový fonograf Národního muzea. Prvním z nich je Národní diskografická databáze, druhým pak specializovaný portál. Jeho úkolem bude zpřístupňovat a přibližovat široké veřejnosti zajímavosti ze sbírek gramofonových desek NM.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Houston, we have a problem: how to teach young generation to preserve sound cultural heritage
Horová, Iva ; Novotná, Helena ; Šír, Filip
Péče o zvukové nosiče a ochranu jejich obsahu vyžaduje spedifické znalosti a dovednosti. V tomto směru máme problémy s hledáním a získáváním odborníků, protože znalci starších technologií jsou již mimo pracovní proces a mladší generace se nemá kde a jak vzdělávat. Příspěvek klade otázky a některé odpovědi na příkladech z praxe v ČR.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Virtuální národní fonotéka: rok první
Šír, Filip
Příspevěk představuje nové digitalizační pracoviště a projekt Moravské zemské knihovny v Brně, Virtuální národní fonotéku, která agreguje záznamy o zvukových dokumentech z různých institucí v ČR, deduplikuje je a poskytuje informace o existenci, lokaci a podobě dokumentu. Dále prezentuje průzkumy sbírek zvukových dokumentů prováděné za účasti studentů MU KISK.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Metodika pro digitalizaci a on-line zpřístupňování gramofonových nahrávek pro paměťové instituce
Šír, Filip ; Žabička, Petr
Metodika obsahuje doporučení a postupy, kterými je možno zpřístupnit zvukové dokumenty při vynaložení co nejnižších nákladů a zachování možnosti se zpřístupněnými elektronickými dokumenty dále odborně pracovat. Tato metodika je zaměřena především na gramofonové desky, v mnoha aspektech ji lze ale aplikovat i při digitalizaci jiných zvukových nosičů. Metodika popisuje výběr nosiče, jeho očistu, volbou a správným nastavením zařízení pro digitalizaci, uložení fyzického nosiče, úpravou digitálních dat, tvorbou metadat a jejich dlouhodobou archivaci a zpřístupnění.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Katalogy gramofonových firem ze začátku 20. století
Gössel, Gabriel ; Šír, Filip
Pojmem šedá literatura je možné označit také dokumenty typu nakladatelské či firemní katalogy. K takovým patří také katalogy gramofonových firem, které přinášely svědectví o produkci zvukových dokumentů, resp. nahrávek. Tyto nahrávky jsou dodnes součástí sbírek řady institucí, avšak žádná z nich nevlastní tyto sekundární informační zdroje a není proto schopná přispět k celkovému pohledu na kulturní dědictví doby, kdy se gramofonový průmysl začal bouřlivě rozvíjet.
Plný text: idr-1042_2 - Stáhnout plný textPDF; idr-1042_3 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-1042_1 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-1042_4 - Stáhnout plný textMP4

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.