Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 70 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Profesní dráha vychovatele ve školní družině
KULHANOVÁ, Zuzana
Práce se zabývá vývojem profesní dráhy vychovatelů ve školních družinách. Součástí práce je teoretická část a vlastní výzkum. Kapitola první vymezuje pojmy profesní dráha a životní dráha. Kapitola druhá se zabývá vychovatelem ve školní družině, jeho pracovní náplní a s tím související kvalifikací vychovatele, kompetencemi, typologií vychovatele a riziky profese v podobě syndromu vyhoření. Kapitola třetí se analogicky zabývá profesí učitele. Ve čtvrté kapitole dochází k porovnání profesní dráhy vychovatele s profesní dráhou učitele a celkovému shrnutí. Pátou kapitolu tvoří vlastní výzkum kvalitativního charakteru s metodou rozhovoru a designem biografické studie.
Přechod absolventů středních škol na trh práce - III. etapa – šetření 2015: Průzkum absolventů středních odborných škol šest let od ukončení studia na střední škole
Trhlíková, Jana
Studie prezentuje výsledky dílčího průzkumu, který vychází z dotazování absolventů středních odborných škol, kteří vstoupili na trh práce v roce 2008/2009. Navazuje na již dříve realizované šetření absolventů středních odborných škol, kteří byli dotazováni v roce 2012, tedy v období 3 let od ukončení střední školy. Předmětem tohoto aktuálního průzkumu bylo opětovné dotazování těchto absolventů s odstupem dalších 3 let, tedy 6 let od ukončení střední školy, kdy již naprostá většina z nich, včetně těch, kteří pokračovali v nástavbovém a terciárním vzdělávání, získala zkušenosti s přechodem na trh práce. Samotný průzkum byl založen na kombinaci kvantitativního a kvalitativního přístupu. Jeho hlavním cílem bylo zmapovat průběh přechodů absolventů na trh práce, resp. do nástavbového nebo terciárního vzdělávání, z jejich pohledu a identifikovat slabá místa v klíčových bodech celého přechodového procesu, a to především na základě jednotlivých individuálních výpovědí absolventů v otevřených otázkách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 70 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.