Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zastřešení stabilního hasicího zařízení
Mikulincová, Denisa ; Šulák, Pavel (oponent) ; Požár, Michal (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá posudkem stávající železobetonového konstrukce střechy na objektu hasicího zařízení. Analýza je provedena pomocí programu Scia Engineer program. Dále je navržena nová konstrukce. Zastřešení je provedeno deskou s žebry. Součástí práce je také analýza možností řešení desek s žebry v programu Scia Engineer.
Monolitická ŽB deska s žebry
Dvořák, Vít ; Perla, Jan (oponent) ; Strnad, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší návrh železobetonové monolitické liniově podepřené křížem vyztužené stropní desky a návrh podporujících železobetonových žeber. Půdorysný tvar desky je obdélník a deska je 1x výškově zalomená. Obsahem práce je výpočet a návrh vyztužení desky a žeber. Pro výpočet vnitřních sil byl použit výpočetní program Scia Engineer 14 a také kontrolní ruční výpočet. Stropní deska s žebry se nachází v 1. NP polyfunkčního domu. Ostatní části objektu práce neřeší.
Návrh železobetonové válcové nádrže
Koryčanská, Barbora ; Bažant, Zdeněk (oponent) ; Zich, Miloš (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je statické řešení železobetonové válcové nádrže. Řešení zahrnuje výpočet zatížení pro vybrané zatěžovací stavy, návrh výztuže stěny a dna nádrže. Pro výpočet kombinací a účinků zatížení byl použit program Axis VM. Práce obsahuje výkresovou dokumentaci tvaru, výztuže dna a stěny.