Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Virtual National Phonoteque
Horová, Iva ; Malinová, Iva ; Allen, Anthony
Od začátku tohoto roku má Národní technická knihovna v Praze ve své správě unikátní databázi záznamů zvukových nosičů uložených v českých institucích - Virtuální národní fonotéku. Tato databáze a portál sdružuje na jednom místě záznamy z institucí různého typu - knihovny, komerční vydavatelství (nejvýznamnější je spolupráce s vydavatelstvím Supraphon), Český rozhlas, Česká televize i soukromí sběratelé. Uživatelé portálu mohou zjistit, která instituce vlastní požadovanou nahrávku, a následně stojí na křižovatce s několika směry: mohou do instituce zajít a nahrávku si poslechnout či půjčit, mohou si díky odkazu poslechnout ukázku nahrávky, mohou si nahrávku zakoupit na e-shopu.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Metodika pro digitalizaci a on-line zpřístupňování gramofonových nahrávek pro paměťové instituce
Šír, Filip ; Žabička, Petr
Metodika obsahuje doporučení a postupy, kterými je možno zpřístupnit zvukové dokumenty při vynaložení co nejnižších nákladů a zachování možnosti se zpřístupněnými elektronickými dokumenty dále odborně pracovat. Tato metodika je zaměřena především na gramofonové desky, v mnoha aspektech ji lze ale aplikovat i při digitalizaci jiných zvukových nosičů. Metodika popisuje výběr nosiče, jeho očistu, volbou a správným nastavením zařízení pro digitalizaci, uložení fyzického nosiče, úpravou digitálních dat, tvorbou metadat a jejich dlouhodobou archivaci a zpřístupnění.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zvukové a zvukově obrazové dokumenty v Městské knihovně v Praze
Machyánová, Alice ; Buřilová, Marcela (vedoucí práce) ; Hubrtová, Jitka (oponent)
Cílem této práce je přiblížit fond zvukových a zvukově obrazových dokumentů v Městské knihovně v Praze (dále MKP). V první kapitole jsou uvedeny legislativní dokumenty, které se bezprostředně vztahují k problematice půjčování uvedených materiálů. V další kapitole jsou představeny zvukové a zvukově obrazové dokumenty a zmíněna historie jejich vzniku. Třetí, stěžejní kapitola se věnuje zmíněným dokumentům ve fondu MKP, včetně popisu knihovnických procesů (akvizice, katalogizace) a možnosti vyhledávání na webu i on-line. Popsány jsou také některé speciální projekty MKP (výměnné soubory, digitalizace gramofonových desek). V závěru je posouzen význam speciálních oddělení ve veřejné knihovně. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.