Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Aplikace projektového řízení na proces osvojení nového produktu
Zavadilová, Veronika ; Novotný, Miroslav (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou aplikace metodiky projektového managementu na obchodním případu v podniku Meopta - optika, s.r.o. následující fáze životního cyklu výrobku. V návaznosti na analýzu společnosti hodnotí skutečné řešení řízení projektu se zaměřením se na kritická místa projektu. Poslední kapitola specifikuje návrhy řešení k efektivnímu řízení projektu a eliminaci rizik.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.