Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Cesta k herecké pravdě
Tichý, Miloslav ; Salzmannová, Eva (vedoucí práce) ; Mrkvička, Ladislav (oponent)
Herecká pravda nebo herecká pravdivost. Jak jí mohu dosáhnout? Co musím udělat, abych se vyvaroval falešných intonací? Co mám dělat, abych věděl co říkám, co hraji, co mám cítit, jak se mám hýbat, co chci, kdo jsem a kde jsem? Na všechny tyto otázky si snažím odpovědět, protože herecká pravda je to, co mě přitahuje, zajímá a naplňuje. Ve své magisterské práci popisuji svůj přístup k roli, který mě k herecké pravdivosti přibližuje. Vycházím z profesorů, kteří mě během čtyř let na divadelní škole učili a ovlivňovali a také vycházím z knihy Declana Donnellana ?Herec a jeho cíl?. (1) ?Nejsme tu proto, abychom věci dělali správně nebo špatně. Jsme tu proto, abychom je dělali co nejlíp.?
Analýza komunikační kampaně společnosti Billa
Kučera, Michal ; Postler, Milan (vedoucí práce) ; Tichý, Miloslav (oponent)
První kapitola představuje teoretické zázemí jako východisko práce. Věnuje se definici pojmů marketingové komunikace, komerční komunikace, marketingový mix a komunikační mix. V druhé části se věnuje výzkumu trhu. Druhá kapitola představuje společnost Billa jako součást REWE group a významného hráče na českém trhu. Podstatná část kapitoly je věnována obecnému představení komunikačních kampaní společnosti. Poslední kapitola se zabývá představením konkrétní kampaně a následně její analýze za pomoci rozboru dat poskytnutých Billou.

Viz též: podobná jména autorů
3 TICHÝ, Martin
1 Tichý, M.
1 Tichý, Marek
1 Tichý, Marko
3 Tichý, Martin
14 Tichý, Michal
2 Tichý, Mikuláš
6 Tichý, Milan
8 Tichý, Miloň
3 Tichý, Miloš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.