Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Stavební otvorové výplně a jejich vliv na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí
Svoboda, Luboš ; Trgala, Kamil (vedoucí práce) ; Jan, Jan (oponent)
V současné době je kladen velký důraz na úsporu energií ve stavebnictví. Velký význam na úsporu energií budov mají stavební otvorové výplně, jako jsou okna a dveře. Stavební otvorové výplně jsou jedny z nejnáročnějších stavebních prvků, neboť jsou na ně kladeny velké požadavky. První část práce je věnována literárním rešerším se zaměřením na problematiku stavebních otvorových výplní. Diplomová práce seznamuje nejen se základní terminologií stavebních otvorových výplní, ale podává informace o současných materiálech a o základních požadavcích na osvětlení, větrání, mechanickou odolnost, ochranu proti hluku a bezpečnost. Dále se zabývá mechanicko-fyzikálními vlastnostmi, jako jsou např. tepelně-technické vlastnosti, spárová průvzdušnost, zvukově izolační vlastnosti, tepelně izolační vlastnosti skel, tepelně izolační vlastnosti rámů, vodotěsnost, vzduchotěsnost, požárně-technické vlastnosti a zabezpečení proti nežádoucímu vniknutí. Hlavní část diplomové práce je věnována vlastnímu měření stavebních otvorových výplní u vybraných šesti objektů. Na základě naměřených výsledků je pro každý objekt provedena tepelně-technická výpočtová diagnostika. V závěru práce je provedeno shrnutí výsledků, získané údaje jsou analyzovány a vyhodnoceny. Na základě vyhodnocení jsou navržena vhodná doporučení.
Ekologické a zdravotní dopady nakládání s odpady obsahující azbest
Macháčková, Eva ; Svoboda, Luboš (oponent) ; Zimová, Magdalena (vedoucí práce)
Azbest je přírodní vláknitý minerál, pro svoje vynikající vlastnosti byl široce využíván ve všech odvětvích, nejvíce však ve stavebnictví. Až později se zjistilo, že azbest má také negativní účinky a to na zdraví lidí. Následovala první omezení v evropských zemích a poté úplný zákaz dovozu, výroby a používání azbestu. V ČR bylo vydáno první omezení používání azbestu až v roce 1984. Azbest způsobuje tři hlavní onemocnění, azbestózu, mezotheliom a rakovinu plic. Od devadesátých let minulého století dochází k postupnému odstraňování azbestu a jeho nahrazování jinými materiály. Tímto je provázen vznik azbestových odpadů. V práci je sumarizována produkce odpadů na území ČR, zjišťován postup při sanaci azbestu s uvedením jejích nedostatků a způsob odstraňování odpadů s azbestem. U nemocí způsobených azbestem jsou získaná data statisticky vyhodnocena a graficky zpracován jejich přehled. V současné době se azbestové materiály odstraňují ze staveb a zařízení, což způsobuje dopady na životní prostředí. V České republice chybí předpis, který by upravoval postup při demolici budov obsahující materiály s azbestem. Dřívější používání azbestu se nyní projevuje růstem počtu nemocí způsobených expozicí azbestu. V budoucnu (kolem roku 2020) se vlivem latence předpokládá nárůst počtu osob s onemocněním spojeným s...
Vývoj autonomního fotovoltaického systému
Svoboda, Luboš ; Vaněk, Jiří (oponent) ; Bača, Petr (vedoucí práce)
Práce se zabývá realizací systému, který umožní testovat vliv šesti různých režimů na životnost akumulátoru. Systém bude spojen s počítačem, který bude provádět měření proudu a napětí a přepínat mezi nabíjecím a vybíjecím režimem. Měřené veličiny se v určitých časových intervalech budou zaznamenávat do paměti počítače. Po určitém čase budou tyto data vyhodnocena a bude stanoven nejvýhodnější provozní režim.
Vývoj ostrovního fotovoltaického systému
Svoboda, Luboš ; Novák, Vítězslav (oponent) ; Bača, Petr (vedoucí práce)
Práce se zabývá realizací systému, který umožní testovat vliv šesti různých režimů na životnost akumulátoru. Systém bude spojen s počítačem, který bude provádět měření proudu a napětí a přepínat mezi nabíjecím a vybíjecím režimem. Měřené veličiny se v určitých časových intervalech budou zaznamenávat do paměti počítače. Po určitém čase budou tyto data vyhodnocena a bude stanoven nejvýhodnější provozní režim.

Viz též: podobná jména autorů
1 SVOBODA, Lucia
30 SVOBODA, Lukáš
1 Svoboda, Ladislav
2 Svoboda, Libor
3 Svoboda, Lubomír
4 Svoboda, Luděk
30 Svoboda, Lukáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.