Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Role akademické knihovny v šíření šedé literatury – případová studie: A. Mickiewicz University Repository
Rychlik, Małgorzata
Jedním z hlavních a rozhodujících strategických projektů jakékoliv univerzity nebo instituce zajišťující vyšší vzdělání, je v současnosti vytváření a rozvoj institucionálních repozitářů. Repozitář AMUR vznikl jako otevřený webový archiv univerzitních materiálů v roce 2010 a shromažďuje více než 11 000 různých digitálních objektů. Příspěvek popisuje typy dokumentů archivovaných v repozitáři se zaměřením na netradiční šedou literaturu. Rovněž budou prezentovány klíčové prvky repozitáře: metadatové standardy, pravidla pro archivaci, která stanoví kritéria pro jednotlivé typy dat, která mají být archivována, režim přístupu ke specifi ckým zdrojům a licenční politiku institucionálního repozitáře Amur. Kromě toho bude krátce zmíněno i zastoupení jazyků (polština, ofi ciální kongresové jazyky a další jazyky) a časové rozložení šedé literatury uložené v repozitáři
Plný text: idr-936_3 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-936_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-936_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-936_4 - Stáhnout plný textMP4

Viz též: podobná jména autorů
4 RYCHLÍK, Martin
4 Rychlík, Martin
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.