Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 46 záznamů.  začátekpředchozí37 - 46  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Koncový řadový dům ve Střelicích
Novotný, Miloslav ; Šuhajdová, Ing Eva (oponent) ; Šuhajda, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na návrh a vypracování projektové dokumentace koncového řadového domu ve Střelicích u Brna na parcele č. 5801/2. Návrh domu respektuje jak územní plán obce, tak i stávající zástavbu. Svým tvarem a hmotou nemá tvořit dominantu, ale jne dotvářet stávající zástavbu. Dům má jedno nadzemní podlaží a vestavěné podkroví, střechu sedlovou, je nepodsklepený. Dům obsahuje 1 bytovu jednotku, je určen pro bydlení 4 členné rodiny.
Centrum transferu technologií VUT
Vojtěšek, Jiří ; Svoboda, Jiří (oponent) ; Nový, Alois (vedoucí práce) ; Novotný, Miloslav (vedoucí práce)
Koncept návrhu spočívá v kontrastu pravoúhlých hmotových celků s měkce modelovaným vnějším pláštěm hal. Tento transparentní plášť z fólií ETFE nehmotně definuje základní objem hal. V kontrastu s tím se zde objevuje kubická strohá hmota, tvořená vrstvou svislých nastavitelných clon v červené barvě, které umožňují regulaci světelných podmínek v interiéru. Provozní řešení je založeno na univerzalitě a flexibilitě prostorové koncepce, neboť využití areálu je proměnlivé, reflektující široký odborný profil přírodovědně a technicky orientovaných součástí VUT. Stavební struktura umožňuje jakoukoli změnu uživatele, změnu technologií v krátkých cyklech a přizpůsobivost z hlediska plošných nároků. V návrhu je využit princip „shell and core“, tj. vybavení základním servisním jádrem uzavřeným v obalu obvodového pláště, přičemž další vybavení bude snadno doplnitelné podle potřeb konkrétního uživatele. Návrh se skládá ze tří na sebe navazujících hmot spojených komunikačním krčkem. V první hmotě se nachází vstupní prostory, hygienické zázemí pro veškerý provoz, kanceláře, laboratoře a technické zázemí. Ostatní dvě hmoty jsou haly, první je cca o polovinu menší než druhá. Tyto halové prostory lze variabilně rozdělit celkem na 12 stejných jednotek (ke každé jednotce přísluší skladovací prostory, hygienické zázemí a kanceláře) Skladovací prostory jsou umístěny pod halou, stejně tak jako podzemní parkoviště. Onen zmiňovaný spojovací krčen slouží nejen ke komunikaci jako takové, nýbrž je to společenský či relaxační prostor. V tomto prostoru se zároveň setkávají pracovníci všech odvětví areálu a předávají si cenné zkušenosti.
Centrum transferu technologií VUT
Tran, Hoang Long ; Svoboda, Jiří (oponent) ; Nový, Alois (vedoucí práce) ; Novotný, Miloslav (vedoucí práce)
Předmětem vypracování bakalářské práce je novostavba Centra Transferu Technologií VUT v městské části Brno - Královo pole při ulici Kolejní v rámci kampusu VUT Pod Palackého vrchem . Areál VUT je ve svém plném rozvoji a staví se dále nové budovy. Návrh je zakomponován do GENERELU od dvojice architektů Pech a Fixel a kopíruje vymezený tvar pozemku. Výškově stavba nevyčnívá z důvodu funkce a účelu stavby, které tvoří kancelářské prostory s laboratořemi a výrobní halou.
Centrum transferu technologií VUT
Jabůrková, Dominika ; Svoboda, Jiří (oponent) ; Nový, Alois (vedoucí práce) ; Novotný, Miloslav (vedoucí práce)
Zadání bakalářské práce řeší objekt Centra transferu technologií VUT Brno - Královo pole - na Palackého vrchu v areálu brněnského techologického parku. CTT přestavuje institucionální zázemí pro uplatnění výsledků vývoje a výzkumu na VUT . Je také kontaktním místem pro firmy , které mají zájem o spolupráci s VUT v poskytovaných oblastech. Nejbližší okolí je charakteristické sousedstvím různých funkcí - VŠ, administrativní prostory, prostory pro lehkou výrobu, VŠ koleje. Navržený objekt je čtyřpodlažní, jednoduchý monoblok,který kopíruje tvar pozemku (lichoběžník) je diferenciován na 5 částí. Tyto části umožňují libovolnou pronajímatelnost částí objektu. V objektu se nachází výrobní prostory s vlastním příslušenstvím, administrativa, laboratoře a parkoviště. Dominantním prvkem je vstupní hala, která je prosklená na výšku 3 podlaží.Vstup je orámován rámem z cortenového plechu. Ve vstupní hale se nachází otevřené schodiště s cortenovým zábradlím, což je řešeno v části D -architektonický detail. Zásobování objektu probíhá zezadu budovy, jsou zde vytvořeny manipulační dvory, které přímo navazují na sklady. Budova je orientována převážně podélně, Z -V.
Centrum transferu technologií VUT
Driják, Ondřej ; Suchánek,, Petr (oponent) ; Nový, Alois (vedoucí práce) ; Novotný, Miloslav (vedoucí práce)
Budova, jako téma bakalářské práce. Průmyslová budova, ve které se budou tvořit nové technologie, nové stroje, nové chemické prvky, které vymysleli studenti Vysokého učení technického v Brně. Tvar budovy vznikal postupně, první návrhy vznikly v ateliéru, původ půdorysu vznikl z tvaru zadaného pozemku. Po vybrání a schválení projektu školou na provedení komplexního projektu se dále rozvíjel návrh fasády a dispozice budovy až do konečného stavu. Budova se dělí na tři části, administrativní, laboratorní a technologická. Zvláštností je, že všechny podlaží nejsou ve stejné úrovni. Administrativní a laboratorní části jsou ve stejné úrovni a mají tři podlaží. Část technologická má dvě podlaží, která jsou s využitím nákladového výtahu naprosto flexibilní. Suterén slouží jako parkovací prostory pro zaměstnance. Střecha je plochá se střešními světlíky. Při stavění této budovy by si stavebník měl dát pozor na zaizolování jak základové konstrukce, tak střešní konstrukce. Se střešními světlíky by ve vztahu k zatékání dešťové vody neměla být žádná potíž. Na projektu jsem pracoval v rámci bakalářské práce sám za pomoci pana prof. ing. arch.A. Nového, CSc. a dále pana doc. ing. M. Novotného, CSc. Pro tento projekt jsem použil podklady od Neufrt a předpisy ČSN v platném znění, včetně podkladů z přednášek a skript z předmětů (zejména z průmyslových staveb). Jako architekt jsem měl za úkol vymyslet a zkonstruovat architektonickou studii na již zmíněné téma, včetně formy konstrukce a funkcí budovy.
Objekt pro malé a střední podnikání
Máslová, Jana ; Svoboda, Jiří (oponent) ; Nový, Alois (vedoucí práce) ; Novotný, Miloslav (vedoucí práce)
Objekty pro malé a střední podnikání tvoří samostatný areál v blízkosti sjezdu z dálnice D2 Brno – Bratislava do města Modřice a obce Chrlice. Návrhy objektů spočívají v jednoduchém skládání kvádrových forem za účelem vytvoření z části uzavřeného vstupního prostoru oživeného zelení. Tento prostor pak slouží i jako odpočinkové místo v čase přestávek. Objekty jsou ze vstupní strany doplněny o předsazené fasády, skládající se z bloků různých barev a materiálů, které jejich vzhledu dodají na zajímavosti a hravosti. Přestože se jedná o výrobní provozy, celý areál působí spíše obytně. Hlavním architektonickým záměrem bylo vytvoření objektu (objektů) nabízejících co možná největší flexibilnost využití, kdy významnou roli hraje i zakomponování přírody a zeleně do areálu.
Objekt pro malé a střední podnikání
Zatloukalová, Veronika ; Suchánek,, Petr (oponent) ; Nový, Alois (vedoucí práce) ; Novotný, Miloslav (vedoucí práce)
Zadání bakalářské práce řeší objekt pro malé a střední podnikání při ulici Kšírova v Brně. Místo stavby se nachází v městské čtvrti Horní Heršpice. Nejbližší okolí je charakteristické sousedstvím různých funkcí. Zároveň se uvažuje s plánovanou novou městskou třídou. Areál určený k přestavbě je v současné době využíván jako stavební dvůr. Navržená stavba se skládá ze dvou objektů a je na pozemku situována tak, aby vytvářela městský blok. Obě budovy jsou navrženy jako čtyřpodlažní, v jedné z budov se nachází podzemní parkoviště. V objektech se nachází vstupní chodba, výrobní prostory s vlastním příslušenstvím, stravovací provoz, administrativa a parkoviště. Přístup k jednotlivým výrobním jednotkám je z venkovních pavlačí. Mezi budovami vzniká vnitřní dvůr, který bude sloužit částečně k zásobování a částečně k odpočinku. Uliční fasády mají kompaktní charakter, strohé plochy jsou obloženy cementotřískovými deskami, pásová okna jsou rozmístěna v pevných horizontálních a vertikálních liniích.
SLICE Seismic lithospheric investigation of Central Europe
Akademie věd ČR, Geofyzikální ústav, Praha ; Uličný, David ; Růžek, Bohuslav ; Hubatka, František ; Špaček, Petr ; Švancara, Jan ; Brož, Milan ; Novotný, Miloslav ; Karousová, Olina ; Hrubcová, Pavla ; Špičák, Aleš ; Novotný, Miroslav
Projekt SLICE má za úkol zkoumat hlubinnou stavbu středoevropské oblasti a jeho cílem je přispět k výzkumu stavby zemské kůry a svrchního pláště v oblasti Českého masivu a jeho styku se sousedními tektonickými jednotkami. Pro studium hlubinné stavby je využívána seismická refrakční metoda, kdy se registrují seismické vlny generované uměle vyvolanými odpaly a posléze je zjišťována rychlost šíření seismických vln v různých hloubkách. Tyto údaje pak zprostředkovaně poskytnou informace o strukturních vlastnostech měřeného prostředí až do oblasti svrchního pláště. Je popsáno propojení refrakčních experimentů ALP 2002 a SUDETES 2003 na našem území.
SLICE Seismic lithospheric investigation of Central Europe
Akademie věd ČR, Geofyzikální ústav, Praha ; Špaček, Petr ; Švancara, Jan ; Brož, Milan ; Novotný, Miloslav ; Karousová, Olina ; Hrubcová, Pavla ; Špičák, Aleš ; Novotný, Miroslav
Projekt SLICE má za úkol zkoumat hlubinnou stavbu středoevropské oblasti a jeho cílem je přispět k výzkumu stavby zemské kůry a svrchního pláště v oblasti Českého masivu a jeho styku se sousedními tektonickými jednotkami. Pro studium hlubinné stavby je využívána seismická refrakční metoda, kdy se registrují seismické vlny generované uměle vyvolanými odpaly a posléze je zjišťována rychlost šíření seismických vln v různých hloubkách. Tyto údaje pak zprostředkovaně poskytnou informace o strukturních vlastnostech měřeného prostředí až do oblasti svrchního pláště. Je popsáno propojení refrakčních experimentů ALP 2002 a SUDETES 2003 na našem území.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 46 záznamů.   začátekpředchozí37 - 46  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
25 NOVOTNÝ, Marek
21 NOVOTNÝ, Martin
11 NOVOTNÝ, Matěj
4 NOVOTNÝ, Michael
29 NOVOTNÝ, Michal
7 NOVOTNÝ, Milan
13 NOVOTNÝ, Miroslav
1 Novotný, M.
25 Novotný, Marek
21 Novotný, Martin
2 Novotný, Matouš
11 Novotný, Matěj
4 Novotný, Michael
29 Novotný, Michal
2 Novotný, Mikuláš
7 Novotný, Milan
1 Novotný, Milan Bc.
1 Novotný, Miloš
13 Novotný, Miroslav
2 Novotný, Miroslav,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.