Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 46 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rekonstrukce Knurrova paláce, Fulnek
Kvapilová, Vendula ; Cigánek, Jiří (oponent) ; Novotný, Miloslav (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší rekonstrukci a sanaci nemovité kulturní památky ve městě Fulnek. Jedná se o čtyřkřídlý objekt s téměř obdélníkovým atriem. Hlavním předmětem diplomové práce je změna užívání stavby a návrhy opatření sanace vlhkého zdiva. Knurrův palác má tři nadzemní podlaží a je nepodsklepen, zastřešen klasickým krovem s vláknocementovou krytinou. Využití objektu je navrženo převážně jako občanská vybavenost, nyní se objekt nevyužívá. Stavba se nachází v těsné blízkosti svahu a na dotčený objekt navazuje sousední budova. Projekt je řešen ve stupni dokumentace pro provádění stavby.
Budova současného vlakového nádraží v Brně
Kalvoda, Vít ; Tichomirov, Vladimír (oponent) ; Myslín, Jiří (vedoucí práce) ; Novotný, Miloslav (vedoucí práce)
Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu, který byl vypracován v letním semestru 2.ročníku bakalářského studia. Předmětem zadání práce je obnova historické budovy, která je v současnosti využívána jako nádražní budova vlakové stanice Brno - Hlavní nádraží. Projekt tedy řeší obnovu objektu a možnosti jeho nového využití ve variantě odsunu hlavního vlakového nádraží cca 800 metrů jižním směrem (o nové poloze hlavního nádraží by mělo rozhodnout Ministerstvo dopravy ČR na základě studie proveditelnosti v blízké budoucnosti). Hlavním cílem projektu je prokázat možnost nového využití historické budovy po odsunu vlakového nádraží a řešení lepšího prostupu tímto územím pro pěší ve směru z historického centra města na jih. Proto tento návrh uvažuje s demolicí křídla historické budovy sousedící s budovou České pošty právě z důvodu prostupu pro pěší, ale také kvůli optickému propojení těchto území. Na části půdorysu tohoto křídla vznikne nová výšková budova s vyhlídkovou terasou a komerčním využitím, která také slouží jako orientační bod v prostoru pro dálkové pohledy. Dále dojde k moderní dostavbě věže historické budovy, která byla zdemolována za 2. světové války, demolici staré a výstavbě nové pasáže při vstupní podélné fasádě západního křídla budovy a rekonstrukci západní stěny po demolici křídla budovy sousedící s budovou České pošty. Všechny tyto nové dostavby jsou řešeny moderní formou, která respektuje hodnoty historické budovy a genius loci tohoto místa. V prostoru bývalého kolejiště vznikne park, který v této části města velice chybí. Přes něj je umožněn bezbariérový pohyb z centra města přes lávku k OD Tesco a NG Vaňkovka v úrovni 2NP těchto budov. Pod parkem je parkoviště pro cca 700 aut.
Rodinný dům v Boreči
Kučerová, Daniela ; Novotný, Miloslav (oponent) ; Müller, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší návrh rodinného domu v Boreči. Objekt je navržen jako dvoupodlažní, kde dolní podlaží je zasazeno v terénu. Dům je tedy částečně podsklepen a kopíruje svažitý terén. Svah je orientovaný na jihovýchodní stranu. Hlavní vstup do domu je řešen v úrovni 1NP a to ze západní strany od příjezdové komunikace. V této části domu je dále umístěna vstupní hala, schodišťový prostor do 1PP, ložnice, dva dětské pokoje, koupelna s WC, úklidová komora, úložné prostory a garáž. V úrovni 1PP se nachází převážně společenská zóna, sestávající z obývacího pokoje s jídelnou a kuchyní. Dále se zde nachází pokoj pro hosty, prádelna, sauna, WC, technická místnost a spíž. Společenská i klidová zóna jsou orientovány na jižní až jihovýchodní stranu s výhledem. Svislé konstrukce jsou navrženy z vápenopískových cihel. Strop nad nejnižší úrovní je ze železobetonové monolitické desky. Objekt je zastřešen plochou jednoplášťovou střechou se sklonem 3,5%.
Rodinný dům Křtěnov
Jílková, Kateřina ; Novotný, Miloslav (oponent) ; Müller, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu. Objekt se nachází v mírně svažitém terénu v katastrálním území obce Křtěnov. Rodinný dům je tvaru T a jedná se o dvoupodlažní, nepodsklepený objekt, který je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Obvodové zdivo je navrženo z keramických tvárnic Porotherm a jsou kontaktně zatepleny. Stropy jsou navrženy jako železobetonové desky. Objekt je zastřešen sedlovou střechou se sklonem 35°. Práce obsahuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Rodinný dům s provozovnou Světlá
Vondál, Pavel ; Tichomirov, Vladimír (oponent) ; Novotný, Miloslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce řeší zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby rodinného domu s provozovnou. Stavba se nachází na okraji obce Světlá. Obytná část domu je navržena pro trvalé bydlení 4 osob. Provozovna je navržena jako kadeřnictví. K domu je připojena garáž. Nad garáží je plochá střecha s funkcí terasy, nad obytnou částí je sedlová střecha. Dům je dvoupodlažní s částečným podsklepením. Konstrukční systém je zděný, z broušených keramických tvárnic Porotherm. Zdivo je zatepleno polystyrenem. Objekt je navržen v mírně svažitém terénu.
Rodinný dom, Šutovce
Juríková, Veronika ; Novotný, Miloslav (oponent) ; Müller, Jan (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom rodinného domu, ktorý sa nachádza v katastrálnom území obce Šutovce. Objekt je dvojpodlažný, nepodpivničený, osadený v svažitom teréne. Garáž je súčasťou rodinného domu. Objekt je navrhnutý pre štvorčlennú rodinu. Nosný systém je riešený z murovaného systému Heluz. Strecha navrhnutá ako valbová z drevených väzníkov s plechovou krytinou, sklon 10°. Práca obsahuje projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby.
Rodinný dům Andovce
Tóth, Adrián ; Tichomirov, Vladimír (oponent) ; Novotný, Miloslav (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je železobetonová stavba dvoupatrového, nepodsklepeného rodinného domu. Stavební pozemek se nachází v Andovcích. Rodinný dum je navržen s ohledem na danou lokalitu. Objekt bude sloužit pro bydlení čtyrčlenné rodiny. Dum je téměř obdelníkového pudorysu. Hlavní vstup a vjezd do objektu je v úrovni 1NP. Svislé stěny jsou tvořeny železobetonovým systémem s tepelnou izolací, opláštené z obou stran dřevoštepkovými deskami. Stropní konstrukce je z železobetonových trámu. Rodinný dum tvoří tři ploché jednoplášťové strešní plochy pultové strechy. Projekt byl zpracován pomocí počítačového programu Autocad 2017.
Rodinný dům ve Valašských Kloboukách
Fojtů, Ondřej ; Novotný, Miloslav (oponent) ; Müller, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na novostavbu rodinného domu, který se nachází v intravilánu města Valašské Klobouky. Pozemek je svažitého charakteru. Jedná se o dvoupodlažní, částečně podsklepený dům s garáží a terasou v půdorysném tvaru obdélníku o rozměrech 11x14 m. Objekt je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Obvodové a vnitřní svislé konstrukce jsou tvořeny z vápenopískových tvárnic systému KM BETA SENDWIX, vodorovné konstrukce pak tvoří železobetonové stropy. Dům je zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Zastřešení je tvořeno valbovou střechou z dřevěných vazníků se sklonem 15. Bakalářská práce je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby.
Rekonstrukce bývalého okresního soudu ve Zlíně
Boček, Adam ; ing.arch. Lukáš Ležatka, Ph.D (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Novotný, Miloslav (vedoucí práce)
Na základě studie, vytvořené v předmětu AG34 v třetím ročníku, je zpracována následující bakalářská práce, která studii dále rozvádí do stupně dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby. Tématem práce je rekonstrukce bývalého okresního soudu ve Zlíně a navrhnutí jeho nového využití. Objekt je umístěn v centru města na okraji Sadu Svobody. V blízkosti řešeného území se nachází Zámek Zlín a nedávno upravený Sad Komenského. Svažitý pozemek v okolí pozemku byl upraven k umožnění nového využití. Hlavní myšlenkou je navrhnout nové využití takové, aby bylo reálnou a zajímavou investicí potencionálního investora realizace projektu. Snaha o nepříliš nákladné stavební změny a úpravy umožňující nejlepší i nejvýnosnější využití aktuálně chátrajícího objektu. Výsledkem tedy je zachování stávajících objektů v relativně dobrém stavu, jejich rekonstrukce a stavební změny. Nové využití jsou tedy pronajímatelné administrativní prostory, výstavní prostory, restaurace včetně zázemí, bytové jednotky. I přestože nejde o památkově chráněný objekt, návrh pracuje s navrácením historického vzhledu bývalého okresního soudu.
Truhlárna Slaný
Cach, Ladislav ; Tichomirov, Vladimír (oponent) ; Novotný, Miloslav (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je výrobní objekt truhlárny s přiléhající administrativní budovou ve Slaném. Práce se zabývá návrhem projektu stavebním a konstrukčním řešením budovy. Součástí je i podrobné řešení odsávání VZT technologické části truhlárny. V administrativní budově se v 1.NP nachází recepce a výstavní prostory. 2.NP slouží jako kancelářské prostory. Vertikální komunikace v budově řeší dvojice dvouramenných přímých schodišť, jedno v administrativní budově a druhé v přístavbě haly pro zaměstnance. Konstrukční systém haly je železobetonový prefabrikovaný systém s předem předpjatými střešními vazníky. Administrativní část je navržena jako železobetonový monolitický skelet. Budovy jsou rozděleny dilatací. Objekt je založen na základových patkách propojenými základovými prahy. Střechy objektů jsou ploché.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 46 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
25 NOVOTNÝ, Marek
21 NOVOTNÝ, Martin
11 NOVOTNÝ, Matěj
4 NOVOTNÝ, Michael
29 NOVOTNÝ, Michal
7 NOVOTNÝ, Milan
13 NOVOTNÝ, Miroslav
1 Novotný, M.
25 Novotný, Marek
21 Novotný, Martin
2 Novotný, Matouš
11 Novotný, Matěj
4 Novotný, Michael
29 Novotný, Michal
2 Novotný, Mikuláš
7 Novotný, Milan
1 Novotný, Milan Bc.
1 Novotný, Miloš
13 Novotný, Miroslav
2 Novotný, Miroslav,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.