Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Sociální důsledky závislosti na pervitinu.
LIŠKOVÁ, Monika
Má práce je kvalitativní studií o jednom člověku. Pokusila jsem se o podrobný rozbor rodinné i osobní anamnézy, rozvoje, setkání s drogou, závislosti, průnik do rodinných i širších sociálních vztahů. Při sběru potřebných údajů jsem použila metodu obsahové analýzy dokumentů, pozorování a techniku nestandardizovaného rozhovoru s vybraným jedincem a s její matkou i otcem. Pokusila jsem se přijít na příčiny a souvislosti, které jí pomohly vyléčit se ze závislosti. V kvalitativní studii nabízím přehled o rozvoji závislosti na pervitinu, o sociálních důsledcích a možnostech nápravy. Možno použít jako příklad pro výukové potřeby nebo při práci se závislými na budivých látkách.
Deformace na českém trhu práce způsobené stanovením minimální mzdy
Lisková, Monika ; Vostrovská, Zdenka (vedoucí práce) ; Peter, Radoslav (oponent)
Deformace na trhu práce jsou způsobeny různými faktory. Jedním z nich je zákonem stanovená minimální mzda, která v ČR existuje od roku 1991 stejně jako životní minimum. Otázkou je nastavení minimální mzdy, která by měla chránit pracovníky s nízkými příjmy od chudoby a nezaměstnanosti. Teoretická část obsahuje popis trhu práce a minimální mzdy. V analytické části je popsat vliv minimální mzdy na nezaměstnanost, chudobu či podnikání. Poslední sekce se týká názorů pro a proti minimální mzdě a možností řešení jejího nastavení.

Viz též: podobná jména autorů
8 LIŠKOVÁ, Marie
9 LIŠKOVÁ, Markéta
9 LIŠKOVÁ, Michaela
4 LIŠKOVÁ, Monika
3 Lišková, Magdalena
3 Lišková, Magdaléna
5 Lišková, Marcela
8 Lišková, Marie
9 Lišková, Markéta
2 Lišková, Marta
11 Lišková, Martina
9 Lišková, Michaela
1 Lišková, Michala
1 Lišková, Miloslava
4 Lišková, Monika
8 Lísková, Marie
1 Líšková, Marianna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.