Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Porucha metabolismu cukrů v těhotenství
Lišková, Michala ; Andělová, Kateřina (vedoucí práce)
Těhotenství diabeticcké pacientky je považováno za rizikové. Matka může být ohrožena vývojem akutních i chronických komplikací diabetu, hypertenzí, častějším výskytem infekčních onemocnění i mateřskou mortalitou. Rizika pro plod představují předčasný porod nebo potrat, diabetickou embryopatii zahrnující VVV, a diabetickou fetopatii s makrosomií plodu a s poporodní hypoglykémií. Riziko pro pozdější rozvoj diabetu u dítěte diabetické matky činí 1,3%. V prekoncepční péči je kladen důraz na naplánování těhotenství do období dobré kompenzace. Diabetologická péče v graviditě zahrnuje inzulinoterapii intenzifikovanými řežimy nebo inzulínovou pumpou. Dieta se neliší od diety před otěhotněním, je možný vyšší energetický příjem ve 2. a 3. trimestru. Nejzávažnějšími komplikacemi diabeického těhotenství s následky pro plod i matku jsou diabetická retinopatie a diabetická nefropatie. Diabetická nefropatie (DN) vzniká na podkladě glykace proteinů bazální membrány glomerulu, dalšími faktory jsou hypertenze a hyperfiltrace. Při clearanci kreatininu pod 125 mol/l diastolickém tlaku pod 85 mm Hg je prognźa těhotenství dobrá. Při prekoncepčně přítomné výrazné alteraci renálích funkcí se těhotenství nedoporučuje. Nejčastějším postižením plodu při této komplikaci je předčasný porod před 37. týdnem. Dále IUGR a perinatální...

Viz též: podobná jména autorů
8 LIŠKOVÁ, Marie
9 LIŠKOVÁ, Markéta
9 LIŠKOVÁ, Michaela
4 LIŠKOVÁ, Monika
4 Lisková, Monika
3 Lišková, Magdalena
3 Lišková, Magdaléna
5 Lišková, Marcela
8 Lišková, Marie
9 Lišková, Markéta
2 Lišková, Marta
11 Lišková, Martina
9 Lišková, Michaela
1 Lišková, Miloslava
4 Lišková, Monika
8 Lísková, Marie
1 Líšková, Marianna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.