Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití přímého prodeje firmou Avon Cosmetics se zaměřením na online prodej
Marchynová, Mária ; Zamykalová, Miroslava (vedoucí práce) ; Lišková, Marta (oponent)
Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na analýzu online marketingu a prodeje společnosti Avon Cosmetics, jakožto společnosti využívající typ osobního a přímého prodeje. První kapitola je zaměřená na představení společnosti Avon Cosmetics. Druhá kapitola je věnovaná osobnímu a přímému prodeji. Ve třetí kapitole je analyzován přímý marketing, jak z teoretického, tak z praktického hlediska na příkladu firmy Avon Cosmetics. Čtvrtá kapitola je věnována internetovému marketingu s konkrétní analýzou internetového marketingu firmy Avon Cosmetics. V páté kapitole jsou popsány druhy podpory prodeje na internetu s následnou analýzou druhů používaných firmou Avon Cosmetics. Poslední šestá kapitola je věnována internetovým komunikačním prostředkům, taktéž s praktickou ukázkou na příkladu firmy Avon Cosmetics.
Marketingová strategie sociálního podniku Mléčný bar Bílá vrána
Lišková, Marta ; Odehnalová, Jitka (vedoucí práce) ; Průša, Přemysl (oponent)
Tato diplomová práce studuje marketingovou strategii sociálního podniku Mléčný bar Bílá Vrána. Teoretická část této práce představuje proces tvorby, implementace a kontroly marketingové strategie a nabízí definice sociálního podnikání a jeho srovnání s klasickými podniky. Praktická část této práce analyzuje skutečnou strategii Mléčný bar Bílá vrána. Strategie je zde zkoumána a hodnocena. Na základě těchto průzkumů jsou nabídnuty návrhy na zlepšení analyzované marketingové strategie.
Obchodní a kulturní zvláštnosti Afgánistánu
Lišková, Marta ; Gullová, Soňa (vedoucí práce) ; Laschoberová, Libuše (oponent)
Práce je zaměřena na předání základních informací o Afghánistánu, přiblížení kulturních zvyklostí a analyzování obchodních zvláštností, které v této zemi panují. Orientuje se také na zkušenosti českých firem s obchodním jednáním s afghánskými partnery.

Viz též: podobná jména autorů
8 LIŠKOVÁ, Marie
9 LIŠKOVÁ, Markéta
9 LIŠKOVÁ, Michaela
4 LIŠKOVÁ, Monika
4 Lisková, Monika
3 Lišková, Magdalena
3 Lišková, Magdaléna
5 Lišková, Marcela
8 Lišková, Marie
9 Lišková, Markéta
11 Lišková, Martina
9 Lišková, Michaela
1 Lišková, Michala
1 Lišková, Miloslava
4 Lišková, Monika
8 Lísková, Marie
1 Líšková, Marianna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.