Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Tvorba modelu a realizace 3D tisku
LIŠKOVÁ, Markéta
Bakalářská práce se zabývá vytvořením 3D modelu a následnou realizací tisku modelu na 3D tiskárně. Jako produkt pro demonstraci 3D tisku byla zvolena krabička na kolo, která je umístěna na sedlové tyči. V teoretické části práce je krátce popsána historie 3D tisku, tiskové technologie, software pro tvorbu modelu a materiály. Model byl navrhnut v online editoru TinkerCad. Tisk byl realizován technologií Fused Deposition Modeling na tiskárně Original Prusa i3 MK3. Součástí práce je jednoduchý návod pro uživatele, jak postupovat při vytváření vlastního modelu a tištění na 3D tiskárně. Celý tento postup je vysvětlen na modelu žetonu do košíku s logem Jihočeské univerzity.
Porovnání dostupných aplikací pro UML modelování
LIŠKOVÁ, Markéta
Bakalářská práce se zabývá porovnáním dostupných aplikací pro UML modelování s cílem zhodnotit jejich použitelnost v reálném prostředí. V teoretické části je vysvětlen jazyk UML, pojmy vztahující se k aplikacím pro UML modelování a konkrétně vybrané aplikace pro porovnání. Aplikace jsou porovnávány na základě vybraných kritérií a modelu sestaveného z diagramu tříd, který je vytvořen v každé z nich.
První posvátná řeč Ailia Aristeida: úvod, překlad a komentář
Lišková, Markéta ; Fischerová, Sylva (vedoucí práce) ; Dostálová, Růžena (oponent)
Cílem této diplomové práce je představit českému čtenáři zvláštní a poměrně neznámý spis slavného pozdně antického řečníka Ailia Aristeida - Hieroi Logoi. Toto dílo nabízí netradiční pohled na antické náboženství, zprostředkovaný jeho vzdělaným a oddaným stoupencem. Svým obsahem a stylem je to jakási osobní zpověď antického věřícího člověka, jejíž zajímavost spočívá především v tom, že žádné podobné dílo z řeckého pohanského světa dochováno nemáme. Autor nám zanechal svědectví nejen o svém vlastním prožívání vztahu k bohům, ale též podrobně pojednal o praktikách jednoho z nejpopulárnějších pozdně antických náboženských kultů - kultu boha Asklépia. Právě velmi osobní styl výpovědi činí toto dílo pozoruhodným a mnozí historikové řeckého náboženství ho ve svých knihách alespoň stručně zmiňují. Osobní styl výpovědi a líčení nejrůznějších životních starostí, pocitů, událostí, setkání apod. činí z Hieroi Logoi téměř moderní autobiografii, rozhodně však historicky první osobní snář v antické (a evropské) literatuře. Je zde rovněž mnoho materiálu, který může sloužit psychologům k rozboru osobnosti autora, a i z tohoto hlediska je dílo unikátní. Tím, že ukazuje, jakými způsoby profánní i chrámoví lékaři reagovali na evidentní psychické poruchy autora, je dílo pozoruhodné též pro historiky psychologie. Hieroi Logoi...
Transparentnost rozhodování na lokální úrovni: Případová studie Městské části Praha 10 ve volebním období 2010 - 2014
Lišková, Markéta ; Vymětal, Petr (vedoucí práce) ; Lisa, Aleš (oponent)
Diplomová práce se zabývá otázkou transparentnosti v lokální politice, v jejich rozhodovacích procesech a otevřenosti vůči občanům. Konkrétně se zaměřuje na politiku obecních zastupitelstvech, s důrazem na Městskou část Praha 10 ve volebním období 2010 -- 2014. Cílem práce je analyzovat, zhodnotit a popsat transparentnost rozhodovacích procesů na Praze 10. Teoretická část práce se zabývá terminologickým vymezením pojmů obce, hl. m. Prahy, městských částí, jejich orgánů a rozhodovacích procesů. Je zde kladen důraz i na otázku míry transparentnosti a otevřenosti radnic vůči jejím občanům. V praktické části jsou analyzovány konkrétní rozhodovací postupy na Praze 10 v souvislosti s programovým prohlášením rady o protikorupční strategii. Nakonec je v diplomové práci analyzován rozhodovací proces o veřejných zakázkách v Městské části Praha 10, konkrétně na analýzu veřejné zakázky "Revitalizace Malešického parku".
Volby do zastupitelstva Hlavního města Prahy v roce 2010
Lišková, Markéta ; Vymětal, Petr (vedoucí práce) ; Lisa, Aleš (oponent)
Bakalářská práce se zabývá volbami a volebními systémy v České republice s důrazem na volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy. Cílem práce je analyzovat volby do tohoto zastupitelstva a objasnit problémy s nimi se vyskytujícími v souvislosti s posledními volbami v roce 2010, zdali nedošlo k záměrné manipulaci s dělením volebních obvodů ve prospěch ODS. První kapitola se zabývá volbami a volebními systémy. Druhá kapitola analyzuje volby v České republice. Třetí kapitola se zabývá volbami do Zastupitelstva hl. m. Prahy v roce 2010. Volby do zastupitelstva hl. m. Prahy se dle zákona konají na základě voleb do obecních zastupitelstev i přesto, že Praha je kraj i obec zároveň. Zastupitelstvo tak může legitimně dělit Prahu do více volebních obvodů. Záměrná manipulace však nelze být prokázána na základě výsledků voleb, jelikož dopředu nejsou známy. O tom zdali některá strana nebude mít zastoupení, rozhodují pouze voliči. Můžeme však o ní spekulovat v závislosti na rozdělení Prahy na nejmenší přípustnou možnost a nedostatečné proporční rozdělení do volebních obvodů.
Potravní a sociální chování při získávání limitovaného okusu ve stádě farmově chovaných antilop losích (Taurotragus oryx)- manipulativní experiment s využitím strom simulujícího držáku na zakládání větví
LIŠKOVÁ, Markéta
Diplomová práce je zaměřena na analýzu potravního, komfortního a sociálního chování ve stádě antilop losích (Taurotragus oryx) iniciovaného předložením okusu do stojanu simulujícího strom. V roce 2008 a 2010 bylo pořízeno 15 hodinových videozáznamů chování postupně se třemi různými dospělými samci ve farmovém chovu antilop losích na ŠZP ČZU Lány. Cílem práce bylo vyhodnotit přístupnost k limitovanému zdroji potravy, frekvenci chování při příjmu potravy ve vztahu k hierarchickému postavení ve stádě, věku a pohlaví a zjistit jestli stojan bude využíván také ke komfortnímu chování (drbání, grooming). Dospělý samec byl ve stádě vždy nejvýše postavený a nikdo na něj neútočil, následovaly samice a mláďata. Přístup k limitovanému zdroji okusu byl ovlivňován mírou agrese dospělých výše postavených samic směrem k mladším a níže postaveným, které odháněly se stejnou frekvencí i mláďata. Dominantní samec odháněl především dominantní samice. Celková doba, i frekvence všech typů chování souvisela s pohlavím jedince, postavením v hierarchii stáda a s přítomností mláděte. Se zvyšující se hierarchickou pozicí ve stádě jedinci obvykle déle a častěji provozovali potravní a komfortní chování. Lze říci, že oba typy chování déle prováděli dospělí samci než samice. Samci a samice jednotlivé aktivity prováděli déle a častěji pokud mládě přítomno nebylo.
Enrichment kočkovitých šelem
LIŠKOVÁ, Markéta
Environmentální enrichment napomáhá zlepšit komplexnost životního prostředí zvířat v lidské péči, podporuje pohodu zvířat, stimuluje aktivní a redukuje stereotypní chování, které je často k vidění právě u velkých kočkovitých šelem chovaných v zoologických zahradách. Práce byla uskutečněna v Zoo Dvůr Králové u tří druhů velkých kočkovitých šelem {--} tygr ussurijský (Panthera tigris altaica), levhart perský (Panthera pardus saxicolor) a lev pustinný (Panthera leo). Účelem bylo srovnat reakce těchto jedinců na čtyři typy obohacení {--} zavěšená nebo jinak znepřístupněná potrava, kartonová krabice s dřevitou vatou a několika potkany, plastový barel a výkaly slonů afrických (Loxodonta africana) nebo sitatung západoafrických (Tragelaphus spekei gratus). Potravní enrichment zvýšil dobu strávenou žraním a pohybem. Přidání kartonové krabice do výběhu způsobilo ve většině případů hravé a ostatní chování, zvířata se více hýbala. Na plastový barel reagovala každá skupina zvířat jinak, u obou tygrů ussurijských zvýšil pohybovou aktivitu, levharti perští reagovali na plastový barel hravým a ostatním chováním. U lvů vyvolal primárně pohyb a ostatní chování. Olfaktorický podmět navýšil dobu strávenou ostatním chováním a pohybem.

Viz též: podobná jména autorů
8 LIŠKOVÁ, Marie
9 LIŠKOVÁ, Michaela
4 LIŠKOVÁ, Monika
4 Lisková, Monika
3 Lišková, Magdalena
3 Lišková, Magdaléna
5 Lišková, Marcela
8 Lišková, Marie
9 Lišková, Markéta
2 Lišková, Marta
11 Lišková, Martina
9 Lišková, Michaela
1 Lišková, Michala
1 Lišková, Miloslava
4 Lišková, Monika
8 Lísková, Marie
1 Líšková, Marianna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.