Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
RING! - Dostavba městského okruhu v Brně
Líšková, Marianna ; Todorov, Petr (oponent) ; Galeová, Nicol (vedoucí práce)
Riešené územie sa nachádza v bezprostrednej blízkosti brnenskej okružnej triedy a je vymdzené ulicami Koliště, Cejl, Křenová a Vlhká. Predpokladmi pre urbanistické riešenie bol presun vlakovej stanice do polohy tzv. Južného centra, a zároveň uchovanie pôvodnej stopy viaduktu, čo by umožnilo zastaviť prevádzku vlakov na viadukte prebiehajúcom územím a nahradiť ju priestorom pre peších a cyklistov. Bolo potrebné vytvoriť nový uličný profil ulice Koliště so šírkou 30 m, ktorý by dodržal polohu, a zároveň navrhnúť do tejto polohy objekty, ktoré by mierkou zodpovedali charakteru okružnej triedy. Pri ulici Koliště boli navrhnuté administratívne budovy s výškou 6 až 8 nadzemných podlaží. Súčasťou týchto budov je prenajímateľný parter, ktorý zvyšuje atraktivitu promenády Koliště. Administratívne budovy doplňuje Centrum vizuálnych umení, ktoré je situované na styku viaduktu a Koliště, uzatvára riešený blok a zachováva výšku rímsy na okružnej triede. Smerom od okružnej triedy hmota objektu ustupuje a vzniká tak systém terás prístupných z jednotlivých podlaží a verejných priestorov prístupných z úrovne viaduktu aj z úrovne terénu. Verejný priestor v úrovni viaduktu zároveň umožňuje spojenie telesa viaduktu s objektom. Hmotové riešenie podmieňuje rozdelenie budovy na dve krídla. V jednom sa nachádza samotné Centrum vizuálnych umení s výstavnými priestormi, knižnicou a administratívnym zázemím a v druhom krídle, sa nachádzajú kancelárie a ateliéry pre začínajúcich umelcov.

Viz též: podobná jména autorů
8 LIŠKOVÁ, Marie
9 LIŠKOVÁ, Markéta
9 LIŠKOVÁ, Michaela
4 LIŠKOVÁ, Monika
4 Lisková, Monika
3 Lišková, Magdalena
3 Lišková, Magdaléna
5 Lišková, Marcela
8 Lišková, Marie
9 Lišková, Markéta
2 Lišková, Marta
11 Lišková, Martina
9 Lišková, Michaela
1 Lišková, Michala
1 Lišková, Miloslava
4 Lišková, Monika
8 Lísková, Marie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.