Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Principy prevence nozokomiálních infekcí na oddělení ARO a JIP
Němcová, Adéla ; Hejzlarová, Lenka (vedoucí práce) ; Jedličková, Anna (oponent)
Cílem mé diplomové práce bylo zjistit úroveň znalostí všeobecných sester o MRSA, dále jak dodržují preventivní opatření při ošetřování pacienta MRSA pozitivního a zdali k tomu mají na svých odděleních dobré podmínky. Tento výzkum jsem prováděla ve dvou pražských fakultních nemocnicích na anesteziologicko-resuscitačních odděleních a jednotkách intenzivní péče. Jedna z nemocnic má mezinárodní akreditaci JCI, druhá ne. K získání informací jsem sestavila dotazník a rozdala ho 100 respondentům/kám. Návratnost činila 76 %. Stanovila jsem si 4 hypotézy (1 se potvrdila, 1 se potvrdila částečně a 2 byly vyvráceny). Ze získaných výsledků vyplývá, že všeobecné sestry mají průměrné znalosti v teorii nozokomiálních infekcí. Převážná většina všeobecných sester myslí, že správně dodržují zásady bariérové ošetřovatelské péče.

Viz též: podobná jména autorů
1 JEDLIČKOVÁ, Aneta
2 Jedličková, Adéla
4 Jedličková, Alena
14 Jedličková, Alice
2 Jedličková, Andrea
1 Jedličková, Anetta
1 Jedličková, Anežka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.