Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Finanční analýza firmy Buzuluk a.s., Komárov
Jedličková, Andrea ; Holečková, Jaroslava (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je pomocí finanční analýzy zhodnotit finanční zdraví podniku. Práce je rozdělena do dvou částí, na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je zaměřena na zdroje dat, metody a vybrané ukazatele finanční analýzy. V praktické části jsou tyto poznatky aplikovány na konkrétní zvolený podnik. Po krátkém představení společnosti následuje analýza základních oblastí s využitím účetních výkazů za období 2007 - 2009. V závěru práce jsou shrnuty zjištěné výsledky a doporučena opatření ke zlepšení situace do budoucna.

Viz též: podobná jména autorů
1 JEDLIČKOVÁ, Aneta
2 Jedličková, Adéla
4 Jedličková, Alena
13 Jedličková, Alice
1 Jedličková, Anetta
1 Jedličková, Anežka
1 Jedličková, Anna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.