Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Stavebně technologický projekt bytového domu v Miroslavi
Jedličková, Alena ; Štěrba, Martin (oponent) ; Henková, Svatava (vedoucí práce)
V diplomové práci jsou obsaženy vybrané části technologického projektu pro stavbu Bytový dům Miroslav. Je zpracována technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, studie realizace hlavních technologických etap, projekt zařízení staveniště, návrh stavebních strojů a mechanismů pro montáž hrubé vrchní stavby, časový plán montáže skeletu, kontrolní a zkušební plán.
Rodinný dům
Jedličková, Alena ; Sláma, Ludvík (oponent) ; Mohelníková, Jitka (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na návrh a zpracování projektové dokumentace novostavby rodinného domu ve Starém Městě na parcele číslo 839/3. Rodinný dům je navržen pro 5člennou rodinu pro celoroční obývání. Budova má dvě nadzemní podlaží a je zastřešena sedlovou střechou. Svislé nosné konstrukce jsou vytvořeny z keramických tvárnic Porotherm. Objekt je situován na konci zástavby na rozsáhlém rovinatém pozemku.

Viz též: podobná jména autorů
1 JEDLIČKOVÁ, Aneta
2 Jedličková, Adéla
13 Jedličková, Alice
2 Jedličková, Andrea
1 Jedličková, Anetta
1 Jedličková, Anežka
1 Jedličková, Anna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.