Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
In vitro hodnocení fotodynamické aktivity derivátů tetrapyridoporphyrazinu pro léčbu solidních nádorů
Jedličková, Adéla ; Macháček, Miloslav (vedoucí práce) ; Šimůnek, Tomáš (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Bc. Adéla Jedličková Školitel: Mgr. Miloslav Macháček Název diplomové práce: In vitro hodnocení fotodynamické aktivity derivátů tetrapyridoporphyrazinu pro léčbu solidních nádorů Mezi hlavní příčiny úmrtí v dnešní době bezesporu patří nádorová onemocnění, jejichž výskyt stále stoupá. Proto se výzkum v oblasti léčby významně zaměřuje na vývoj nových potenciálních protinádorových léčiv a terapeutických přístupů. Fotodynamická terapie (PDT) dnes patří mezi klinicky schválené terapeutické metody pro léčbu maligních i nemaligních onemocnění. Jejími hlavními složkami jsou fotosenzitizér (PS), světlo a kyslík, které samy o sobě nejsou toxické, ale společnou interakcí vedou ke vzniku vysoce reaktivních molekul. Metoda je založena na absorpci světla o vhodné vlnové délce molekulou PS a následném přenosu energie fotonů na okolní molekuly, především na kyslík, za vzniku cytotoxických reaktivních forem kyslíku (ROS), kde hlavní roli hraje singletový kyslík. ROS následně poškozují okolní buněčné struktury, jejichž destrukce vede k nevratnému poškození buněčných funkcí a následné buněčné smrti, jejíž typ úzce souvisí s lokalizací PS uvnitř buňky. Výsledný efekt léčby je dán třemi propojenými mechanismy - přímým...
In vitro hodnocení fotodynamické aktivity derivátů tetrapyridoporphyrazinu pro léčbu solidních nádorů
Jedličková, Adéla ; Macháček, Miloslav (vedoucí práce) ; Šimůnek, Tomáš (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Bc. Adéla Jedličková Školitel: Mgr. Miloslav Macháček Název diplomové práce: In vitro hodnocení fotodynamické aktivity derivátů tetrapyridoporphyrazinu pro léčbu solidních nádorů Mezi hlavní příčiny úmrtí v dnešní době bezesporu patří nádorová onemocnění, jejichž výskyt stále stoupá. Proto se výzkum v oblasti léčby významně zaměřuje na vývoj nových potenciálních protinádorových léčiv a terapeutických přístupů. Fotodynamická terapie (PDT) dnes patří mezi klinicky schválené terapeutické metody pro léčbu maligních i nemaligních onemocnění. Jejími hlavními složkami jsou fotosenzitizér (PS), světlo a kyslík, které samy o sobě nejsou toxické, ale společnou interakcí vedou ke vzniku vysoce reaktivních molekul. Metoda je založena na absorpci světla o vhodné vlnové délce molekulou PS a následném přenosu energie fotonů na okolní molekuly, především na kyslík, za vzniku cytotoxických reaktivních forem kyslíku (ROS), kde hlavní roli hraje singletový kyslík. ROS následně poškozují okolní buněčné struktury, jejichž destrukce vede k nevratnému poškození buněčných funkcí a následné buněčné smrti, jejíž typ úzce souvisí s lokalizací PS uvnitř buňky. Výsledný efekt léčby je dán třemi propojenými mechanismy - přímým...

Viz též: podobná jména autorů
1 JEDLIČKOVÁ, Aneta
4 Jedličková, Alena
13 Jedličková, Alice
2 Jedličková, Andrea
1 Jedličková, Anetta
1 Jedličková, Anežka
1 Jedličková, Anna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.