Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou
Geletová, Miroslava ; Jakešová, Irena (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku COMINFO, a.s. k 1.10.2016 pomocí výnosových metod oceňování podniku. Konkrétně se jedná o metodu diskontovaných peněžních toků ve variantě entity a metodu ekonomické přidané hodnoty ve variantě entity. V teoretické části jsou popsány základní teoretická východiska týkající se oceňování podniku. Praktická část obsahuje strategickou analýzu, finanční analýzu, analýzu a prognózu generátorů hodnoty, finanční plán a také samotné ocenění podniku.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Geletová, Miroslava ; Procházková, Petra (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti COMINFO, a.s. v letech 2011-2014, pomocí vybraných metod finanční analýzy. Na základě výsledků provedené finanční analýzy je následně souhrnně vyhodnocena finanční situace společnosti a poté jsou navrhnuta doporučení, které mají vést ke zlepšení finanční situace společnosti.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.