Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 93 záznamů.  začátekpředchozí84 - 93  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rentgenově difrakční analýzy vzorků z výplní jeskyní ve Slovinsku
Bosák, Pavel ; Melka, Karel ; Zupan Hajna, N.
Na 21 vzorcích jeskynních sedimentů z různých jeskyní na Slovensku bylo stanoveno celkem 85 rentgenově difrakčních schémat. Nejzajímavější byly vzorky 15 a 16, které obsahovaly téměř výhradně smektit. Nepravidelně rozvrstvené struktury chloritu a smektitu byly zjištěny ve vzorcích 9 a 10. V některých vzorcích byly nalezeny příměsi magnetitu, hematitu, goethitu a boehmitu. Fylosilikáty byly většinou zastoupeny cloritem, slídou a slídnatými minerály, v menším množství kaolinitem a v jednom vzorku pravděpodobně i vermikulitem. Křemen a kalcit představovaly převažující minerály. Živec (většinou plagioklas) byl běžně zastoupen, ale v menším množství. Jeden vzorek (11) obsahoval amfibolit.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 93 záznamů.   začátekpředchozí84 - 93  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.