Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Personální marketing
Řiháková, Martina
Cílem diplomové práce je na základě závěrů realizovaných analýz a dostupných informací poskytnout managementu společnosti zpětnou vazbu v podobě návrhů, doporučení a opatření, která mohou přispět ke zkvalitnění personálních procesů, zejména v oblasti získávání pracovníků. V rámci diplomové práce je prostřednictvím dotazníkového šetření analyzován současný stav a úroveň personálního marketingu ve společnosti SSI Schäfer s.r.o. a dále kvalita provádění procesu získávání pracovníků. Následně jsou na základě zjištěných výsledků z výzkumného šetření managementu společnosti poskytnuty podnětné návrhy na změny v oblasti personálního marketingu, například v podobě poskytování zaměstnaneckých benefitů prostřednictvím Cafeteria systému a další doporučení, která mohou přispět ke zlepšení pověsti a vnímání společnosti jako atraktivního zaměstnavatele na trhu práce.

Viz též: podobná jména autorů
1 Řiháková, Matylda
2 Řiháková, Michaela
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.