Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vývoj vzdělávání perioperačních sester od historie po současnost
Černá, Miluše ; Mellanová, Alena (vedoucí práce) ; Škochová, Dagmar (oponent)
Cílem mojí bakalářské práce je zmapovat vývoj vzdělávání instrumentářek/perioperačních sester v České republice. Zaměřila jsem se hlavně na vývoj vzdělávání od počátků oficiálního ustanovení specializačního vzdělávání v naší republice po současnost. Dále ve své práci zmiňuji vyhlášky zákonů týkající se a ustanovující podmínky ke specializačnímu vzdělávání instrumentářek. Součástí práce je i zmapování a porovnání vydané obecné literatury pro operační sestry. V teoretické části procházím průběhem vzdělávání od padesátých let po současnost, zabývám se jednotlivými knihami a uvádím změny, které během vývoje nastaly. V praktické části své práce používám kvalitativní formu výzkumu. Zaměřuji se na strukturované rozhovory vedené pomocí předem vypracovaných otázek v dotazníku. Pomocí nich zjišťuji individuality studia v různých vzdělávacích centrech a mapuji klady a zápory během a po studiu u jednotlivých dotazovaných absolventů specializačního studia. Klíčová slova Instrumentářka/perioperační sestra, studium, vzdělávání

Viz též: podobná jména autorů
6 ČERNÁ, Marie
24 ČERNÁ, Michaela
1 ČERNÁ, Miroslava
11 ČERNÁ, Monika
1 Černá, M.
2 Černá, Magdaléna
4 Černá, Marcela
6 Černá, Marie
12 Černá, Markéta
2 Černá, Marta
27 Černá, Martina
27 Černá, Martina
24 Černá, Michaela
1 Černá, Michaela Bc.
2 Černá, Michaela,
2 Černá, Michala
6 Černá, Milena
1 Černá, Miroslava
11 Černá, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.