Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vztah mezi užíváním alkoholu a tabáku se subjektivním well-being u žáků 6. tříd
Černá, Michala ; Voňková, Hana (vedoucí práce) ; Gabrhelík, Roman (oponent)
Duševní zdraví, nedílná součást obecné roviny lidského zdraví, je v poslední době stále častěji spojována s pojmem well-being, česky interpretovatelným jako osobní pohoda. Alarmujícím problémem nejen české společnosti je vysoká míra velmi rizikového předčasného užívání legálních návykových látek (alkoholu a tabáku) dětmi. Tato práce přináší vhled do problematiky užívání návykových látek dětmi v kontextu subjektivního vnímání osobní pohody. Zjištění prevalence užívání těchto látek mezi dětmi umožnilo identifikaci souvislostí mezi užíváním a několika faktory, které společně reprezentují subjektivní osobní pohodu. Spokojenost se sebou samým se ukázala jako nevýznamná vzhledem k užívání návykových látek. Dále se zjistilo, že si žáci mohou alkoholem kompenzovat nízké sebepojetí. Model logistické regrese byl využit k předpovědi pravděpodobnosti užívání tabáku a alkoholu u dítěte při znalosti faktorů osobní pohody. Klíčová slova: prevence, užívání návykových látek, well-being, alkohol, tabák, logistická regrese
Zlatý řez kolem nás
Černá, Michala ; Zhouf, Jaroslav (vedoucí práce) ; Dvořák, Petr (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o zlatém řezu. Jedná se o komentovanou rešerši, již představuje průřez současně dostupnou literaturou. Pojem zlatý řez je nejprve definován. Následně je uvedeno, v jakých formách se může zlatý řez vyskytovat (př. Fibonacciho posloupnost, zlatý obdélník a jiné geometrické útvary, které se zlatým řezem úzce souvisejí). Hlavní podstatou práce je pak seznámení čtenáře s tím, v jakých oblastech se můžeme se zlatým řezem setkat. Dvě největší oblasti jsou příroda a umění, které se dále člení na další odvětví. Míra náročnosti textu je přizpůsobena co nejširšímu záběru potencionálních čtenářů. Cílem práce je vytvořit ucelený soubor oblastí souvisejících se zlatým řezem. Přínosem práce je kritický a faktografický vhled do problematiky výskytu zlatého řezu, který je v zainteresované literatuře vzácný. Klíčová slova: Zlatý řez, číslo , Fibonacciho posloupnost

Viz též: podobná jména autorů
6 ČERNÁ, Marie
24 ČERNÁ, Michaela
1 ČERNÁ, Miroslava
11 ČERNÁ, Monika
1 Černá, M.
2 Černá, Magdaléna
4 Černá, Marcela
6 Černá, Marie
12 Černá, Markéta
2 Černá, Marta
27 Černá, Martina
27 Černá, Martina
24 Černá, Michaela
1 Černá, Michaela Bc.
2 Černá, Michaela,
6 Černá, Milena
1 Černá, Miluše
1 Černá, Miroslava
11 Černá, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.