Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Převodní ceny mezi spojenými osobami a jejich problematika
Čech, Prokop ; Novotný, Petr (vedoucí práce) ; Vondráčková, Pavlína (oponent)
Převodní ceny mezi spojenými osobami a jejich problematika S pokračující globalizací a slučování společností do nadnárodních korporací, se stále více transakcí odehrává mezi spojenými osobami a za podmínek, které by mezi nezávislými osobami nemusely být sjednány. Správným nastavením převodních cen mezi spojenými osobami tak lze dosáhnout podmínek, jaké by byly sjednány mezi nezávislými osobami. Problematika převodních cen stále roste na významu a je jí věnována větší pozornost. Často se se zmínkami o převodních cenách můžeme setkat především v souvislosti s daňovým plánováním a daňovou optimalizací, což je ale poněkud zavádějící. Daňové dopady nastavení převodních cen nicméně mohou být obrovské. Podstatou této práce je tedy analyzovat problematiku převodních cen v České republice v kontextu mezinárodních pravidel a standardů stanovených především na úrovni Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Organizace spojených národů (UN) a Evropské unie (EU) a to především z daňové perspektivy. Práce je rozdělena do 11. kapitol. V prvních kapitolách obecně popisuje podstatu převodních cen, základní principy spojených osob, principu tržního odstupu, metod nastavení převodních cen a dokumentaci k převodním cenám. Další kapitoly se věnují mezinárodním standardům převodních cen, jejich zakotvení...

Viz též: podobná jména autorů
12 Čech, Pavel
12 Čech, Petr
3 Čech, Přemysl
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.