Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Reklama, právo a etika
Černá, Michaela Bc. ; Hejda, Jan (vedoucí práce) ; Jahodová, Naděžda (oponent)
Cílem práce je shromáždit znalosti z oblasti reklamy v podnikání a zmapovat, jak je reklama regulována v okruhu právním a etickém dle Obchodního zákoníku a Etického kodexu reklamy, které prošly v nedávné době novelizačním procesem. V praktické části je analyzován projekt ?Český sen?, který proběhl v České republice 31. května 2003.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.