Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Meření lokomoční aktivity u členovců pomocí analýzy obrazu v reálném čase
Zemek, Rostislav
Meření lokomoční aktivity u členovců pomocí analýzy obrazu v reálném čase.
Virtuální 3D galerie
Klvaňa, Miroslav
V galerii se nacházejí stereoskopické dvojice obrazů, upravené pro pozorování prostorového efektu a popis metod, jak při jejich pozorování prostorového vjemu dosáhnout. Galerie je rozdělena na 3DX galerii pro pozorování předlohy metodou zkřížených očních os a 3DH galerii pro pozorování předlohy metodou rovnoběžných očních os.
Virtuální trojrozměrný prostor
Klvaňa, Miroslav
Práce se věnuje možnosti přímého vizuálního pozorování dvou barevných stereosko-pických obrazů, vedoucí k vyvolání prostorového vjemu, bez použití dalších technických pomůcek. Tento způsob vzniku trojdimenzionálního (3D) efektu je znám již z minulosti, informace o něm jsou však řídké a většinou povrchní.
Zpracování termografických snímků temporomandibulárního kloubu pacientů pomocí metod zpracování obrazu
Tax, J. ; Fikáčková, H. ; Svoboda, J. ; Zitová, Barbara
Publikace se zabývá navrženým systémem pro zpracování snímků pacientů se zánětem temporomandibulárního kloubu. Snímky jsou pořizovány termokamerou a slouží k detekci a vyhodnocování léčby. Systém umožňuje manipulaci s daty, analýzu snímků pravé a levé tváře a jejich porovnání navzájem.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.