Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Graphite Electrode Modified by Poly(Methylene Blue) and its Electrocatalytic Activity towards Hydrogen Sulfide Oxidation
Zlámalová, Magda ; Janda, Pavel ; Nesměrák, K.
This research is focused on the electrochemical synthesis and characterization of\npoly(methylene blue) (pMB). Two different carbon-based electrode substrates, basal plane\nhighly oriented pyrolytic graphite (HOPG) and pencil graphite electrode (PGE), have been\nmodified by conductive film of pMB. Electrochemical properties and nanomorphological\nchanges have been investigated by cyclic voltammetry and atomic force microscopy.\nImproved electroactivity of the modified electrodes (PGE/pMB and HOPG/pMB) towards\nsulfhydryl group has been observed and examined modified electrodes were researched for\ntheir possible application in electrochemical sensor for hydrogen sulfide in aqueous solutions.
Elektrochemický senzor s elektrodou modifikovanou derivátem ftalocyaninu pro stanovení sirných látek
Zlámalová, Magda ; Nesměrák, Karel (vedoucí práce) ; Navrátil, Tomáš (oponent)
V diplomové práci jsou prezentovány výsledky studie tenkého filmu tvořeného N,N',N'',N''' tetramethyl-tetra-3,4-pyridinoporfyrazinátem kobaltu, deponovaného elektrochemicky na povrchu vysoce orientovaného pyrolytického grafitu. Elektroda projevila elektrokatalytickou aktivitu k oxidaci sulfidových aniontů a a cysteinu. Byla studována možnost zvýšení stability imobilizovaného filmu nafionem. Tato elektroda byla použita pro analytické stanovení sulfidových aniontů a cysteinu. Klíčová slova: vysoce orientovaný pyrolytický grafit, porfyraziny, sulfan, cystein, nafion, cyklická voltametrie, mikroskopie atomárních sil
Porovnání metod pro stanovení sulfidových aniontů
Zlámalová, Magda ; Červený, Václav (oponent) ; Nesměrák, Karel (vedoucí práce)
Práce se věnuje stanovení sulfidových aniontů v roztoku vhodnými metodami a jejich následnému porovnání z hlediska přesnosti, finančních a časových nároků. Ke stanovení sulfidových aniontů byly vybrány argentometrická titrace, jodometrická titrace a titrace hexakyanoželezitanem draselným. Jako modelové vzorky byly použity bezvodý sulfid sodný a hydratovaný sulfid sodný. Z finančního i časového hlediska byla nevýhodnější titrace hexakyanoželezitanem draselným a nejméně výhodná byla jodometrická titrace. Přesnost použitých metod stanovení závisela na kvalitě použitého vzorku. Při stanovení sulfidových aniontů ve vzorku bezvodého sulfidu sodného byla nejméně přesná jodometrie, přesnost argentometrie a titrace hexakyanoželezitanem byla srovnatelná. Při stanovení vzorku hydratovaného sulfidu sodného byla nejpřesnější titrace hexakyanoželezitanem draselným a nejméně přesná byla argentometrie.
Poly(methylene blue) modified carbon based electrodes for the determination of sulfhydryl-containing compounds
Zlámalová, Magda ; Janda, Pavel ; Nesměrák, K.
This research presents the study of electrochemical polymerization of phenothiazine derivative, methylene blue (MB). Electrochemical pro perties and analytical application of resulting electrocatalytically active poly(methylene blue) (pMB) have been investigated. Three various carbon-based substrates: basal plane of highly oriented pyro lytic graphite (HOPG), pencil graphite electrode (PGE) and carbon fibre micro electrode (CFE) have been used. Aforementioned electrodes modified with the polymer (HOPG/pMB, PGE/pMB and CFE/pMB) have been prepared by potential cycling in aqueous electrolyte solution containing dissolved monomeric methylene blue. Electrocatalytic activity of three developed electrode systems towards hydrogen sulphide has been compared. Developed electrodes have been further investigated as potential sensors for sulfhydryl-containing compounds.
Poly(Methylene Blue) Modified Carbon-based Electrodes for Electrochemical Detection of Hydrogen Sulfide
Zlámalová, Magda ; Janda, Pavel ; Nesměrák, K.
A comparative electrochemical study has been carried out of the electropolymerization of phenothiazine derivative, methylene blue (MB). Electrochemical properties of resulting electrocatalytically active methylene blue polymer (pMB) have been studied on three various carbon-based substrates: basal plane of highly oriented pyrolytic graphite (HOPG), pencil-graphite electrode (PGE) and carbon fibre micro electrode (CFE). Electrodes modified with the polymer (HOPG/pMB, PGE/pMB and CFE/pMB) have been prepared by potential cycling in aqueous electrolyte solution containing dissolved monomeric methylene blue. Electrocatalytic activity of three developed electrode systems towards hydrogen sulphide has been compared. Developed electrodes have been further investigated as potential sensors for sulfhydryl-containing compounds.
Electrochemical Characterization of Poly(methylene Blue) Modified Graphite Electrodes
Zlámalová, Magda ; Janda, Pavel ; Nesměrák, K.
This work deals with electrochemical study of methylene blue (MB) polymerization as well as characterization of deposited conductive film on basal plane highly oriented pyrolytic graphite (HOPG) and pencil-graphite electrode (PGE). Poly(methylene blue) modified electrodes (HOPG/pMB and PGE/pMB) have been prepared by potential cycling in aqueous electrolyte solution containing methylene blue monomer. It has been found that electrochemical properties and electrocatalytic activity of deposited film are greatly influenced by the type of electrode substrate. Developed electrodes have been further investigated as potential sensors for sulfhydryl-containing compounds.

Viz též: podobná jména autorů
2 Zlámalová, Michaela
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.