Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Podpora rozvoje dětí s specifickými poruchami učení očima rodičů
Zikmunda, Jan ; Novotná, Jiřina (vedoucí práce) ; Kostelecká, Yvona (oponent)
NÁZEV: Podpora rozvoje dětí s specifickými poruchami učení očima rodičů AUTOR: Jan Zikmunda KATEDRA: Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Jiřina Novotná ABSTRAKT: Bakalářská práce se věnuje podpoře dítěte s poruchami učení a rodinu. Má část teoretickou a empirickou. Teoretická část zpracovává problémy žáka se specifickými poruchami učení, jak vznikají, co jsou SPU, rodinu dítěte s SPU, volným časem. V empirické části jsou shromážděny, popsány a interpretovány případy dětí s SPU, jejich rodin a identifikovány jejich nejčastější problémy, o kterých nám poskytli sdělení v rozhovorech jejich rodiče. KLÍČOVÁ SLOVA: Specifické poruchy učení: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, dysmúzie, dyspinxie, poruchy chování, volný čas, rodina.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.