Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Essays on Natural Resource Richness, Economic Growth and Institutional Quality
Zeynalov, Ayaz ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Janda, Karel (oponent) ; Frensch, Richard (oponent) ; Hartwell, Christopher (oponent)
Charles University in Prague Faculty of Social Sciences Institute of Economic Studies DISSERTATION THESIS Essays on Natural Resource Richness, Economic Growth and Institutional Quality Ayaz Zeynalov Abstrakt Tato práce se skládá ze tří empirických papírů o přírodním zdroji, hospodářském růstě a institucionální kvalitě. První dokument analyzuje možné publikačního zkreslení a důvod pro navzájem si odporujících zjištění v literatuře o přírodních zdrojů, druhý dokument zkoumá vliv vývozu přírodních zdrojů na výrobu výkonu v 15 zemích bývalého Sovětského svazu a poslední dokument adresuje zda li podoby ve velikosti příjmů země a na institucionálních úrovnich podporují zvýšené množství bilaterálnícho obchodu mezi zeměmi. Úvodní kapitola staví tyto tři dokumenty v perspektivu. V prvním dokumentu ja analyzuji 43 studií, které poskytují 605 různých regresní zadávací dokumentace a zjistil, že přibližně 40% dokumentů hlasí negativní a statisticky významný vliv, další 40% dokumentů hlasí žádný účinek, a zbývajících 20% dokumentů hlasí pozitivní a statisticky významný vliv přírodních zdrojů na ekonomický růst. Výsledky ukazují, že vzájemné působení mezi přírodními zdroji a institucionální kvalitou, řízení na úrovni investiční aktivity, rozlišovaní mezi různými druhy přírodních zdrojů a odlišování zdrojů závislostí a...
Natural Resources and Economic Growth: A Meta-Analysis
Havránek, Tomáš ; Horváth, Roman ; Zeynalov, Ayaz
Důležitou otázkou ekonomie rozvoje je, jak zásoby nerostného bohatství ovlivňují dlouhodobý ekonomický růst. V literatuře však neexistuje obecně přijímaná odpověď na tuto otázku: 40 % publikovaných empirických studií nachází efekt negativní, 40 % studií nachází efekt nulový a 20 % studií nachází efekt kladný. Podporuje tedy literatura jako celek tzv. kletbu nerostného bohatství? V metaanalýze 402 odhadů publikovaných v 33 studiích zjišťujeme, že po očištění o publikační selektivitu a vlivy volby metodologie je efekt nerostného bohatství na růst velmi malý. Naše výsledky také naznačují, že výsledky významně ovlivňují tři aspekty metodologie: 1) přidání interakce mezi nerostným bohatstvím a kvalitou institucí, 2) očištění o úroveň investiční aktivity a 3) rozlišování mezi různými typy nerostného bohatství.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.