National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
Futuristic Aircraft Cockpit Design
Zembjaková, Martina ; Vlk, Jan (referee) ; Chudý, Peter (advisor)
Táto bakalárska práca sa zaoberá modernou vizualizáciou letových dát. Obsahuje historický vývoj návrhu vizualizácie letových dát v pilotnej kabíne a súčasné trendy vizualizácie letových dát. Ďalej je v práci popísaný matematicko-fyzikálny popis lietadla, návrh vizualizácie futuristického displeja so zameraním na jednopilotnú prevádzku a jeho samotná implementácia v prostredí 3D grafického softvéru. Aplikácia je navrhnutá pre použitie v leteckom simulátore.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.