National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.00 seconds. 
Signal alert dogs and their use in people with diabetes mellitus
Zemanova, Monika ; Heller, Jan (advisor) ; Majorová, Simona (referee)
The theses is focused on diabetic alert dogs, which create impact on compensation of diabetes mellitus. Differences in topic's between Czech republic and USA is compared based on questionnaire. Part of diploma thesis is also short questionnaire dedicated for members of Czech republic parliament. The aim of thesis is to extend public knowledge about diabetic alert dogs in Czech republic. To compare knowledges about this topic between Czech republic and USA and to compare number of owners of diabetic alert dogs in Czech republic and USA. Analysis was done by using selected method of questionnaire targeting this topic. Questions were related to people suffering from diabetes mellitus in Czech republic and USA. Second anonymous questionnaire was prepare for members of Czech parliament and their knowledges about this topic. Structualized interwievs with people suffering from diabetes were conducted only for additional information. Key words signal alert dogs, diabetes mellitus, assistance dogs, assistive device
Selected Confessionals in Prague Churches During the Baroque Period
Zemanová, Monika ; Otavský, Karel (advisor) ; Oulíková, Petra (referee)
Vybrané barokní zpovědnice v pražských kostelech Monika Zemanová Zpovědnice se v posttridentinském období stala významnou součástí chrámového zařízení. Jako taková představovala také uměleckou úlohu, které se úspěšně zhošťovali i pražští architekti, sochaři a řezbáři doby baroka. Práce obsahuje stručné pojednání o svátostech a svátosti pokání jako takové. Dále se zaměřuje na historický vývoj zpovědi a zpovědnic. Hlavní částí práce je však zaměření na jednotlivá díla, jejich historii a podrobný popis. Vznikla především z důvodu opomíjení uměleckého řemesla v literatuře dějin umění. Další důležitou částí je vznik a popis především sochařských, ale i malířských prací, které tato díla zdobí. Ve zpovědnicích se odráží duch doby, ale nachází se zde i prvky patřící do tradiční umělecké výzdoby nejen nábytkového umění. Cílem této práce je poukázat na význam těchto děl ve vývoji umění.
Influence of handball on the shoulder girdle state
Zemanová, Monika ; Nováková, Pavlína (advisor) ; Hošková, Blanka (referee)
Title: Influence of handball on the shoulder girdle state. Goal of the project: Examine and evaluate of functional condition of shoulder joints of young handball players on various player positions between input and output investigation. Suggestion of strengthening and stretching exercises for the area of shoulder girdle and finding if the exercises has some influence on the shoulder point as well as on the player performance. Method: We made comparison of input and output test results by the method of "kvasiexperimental" qualitative study. A modified questionnaire was given to each player before input investigation. Based on the questionnaire we learned deviations from the function, eventually the pain in the area of shoulder joint. After input investigation strengthening and stretching exercises of the shoulder girdle for 13 handball players on the various player positions in the youth team of Dukla Prague were suggested. Results: Results of the investigation of shoulder girdles in the group of handball players did not prove large number of subjective symptoms in the sense of pain and limitation. During clinical examination we also did not learn on any player results pointing the suspicion on expressive structural disorder of the monitored area. However the number of functional changes was...
Reverse Logistics Packaging in a Chosen Supply Cahin
ZEMANOVÁ, Monika
The aim of this bachelor thesis is to optimize the supply chain in terms of reversing the flow of packaging. The bachelor thesis provides some information about the subject company, the systems between the company and customers. At the same time provides an overview of the movements of the customer and vendor packaging. There is also included a description of the critical factors in the company and subsequent proposals for their solution.

See also: similar author names
7 ZEMANOVÁ, Marcela
10 ZEMANOVÁ, Marie
10 ZEMANOVÁ, Markéta
3 ZEMANOVÁ, Marta
14 ZEMANOVÁ, Martina
5 ZEMANOVÁ, Michaela
3 ZEMANOVÁ, Michala
8 ZEMANOVÁ, Milada
5 ZEMANOVÁ, Monika
1 Zemanová, Magdaléna
1 Zemanová, Manuela
7 Zemanová, Marcela
10 Zemanová, Marie
10 Zemanová, Markéta
3 Zemanová, Marta
14 Zemanová, Martina
5 Zemanová, Michaela
3 Zemanová, Michala
8 Zemanová, Milada
1 Zemanová, Miriam Anděla
2 Zemanová, Miroslava
5 Zemanová, Monika
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.