Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Bachaři, vězně politického nenáviděti budeš! Borská vzpoura jako prostředek k utužení disciplíny uvnitř Sboru vězeňské stráže?
Zeman, Kryštof ; Randák, Jan (vedoucí práce) ; Rychlík, Jan (oponent)
Práce se zabývá případem tzv. borské vzpoury, komunistickým režimem vykonstruovaným procesem, který se odehrál v měsících dubnu a květnu roku 1950. Snaží se postihnout tento proces v celé jeho šíři, včetně otázky, kým byl iniciován, jak probíhalo vyšetřování a soudní přelíčení. Popisuje přípravu a realizaci následné politické kampaně, jež měla znásobit účinky procesu směrem ke Sboru vězeňské stráže. Zároveň hledá odpovědi na otázky, zda primárním cílem procesu bylo skutečně utužit disciplínu v SVS, nebo vládnoucí diktatura jím sledovala i další záměry a jak, a jestli vůbec, byla o procesu informována široká veřejnost. Pozornosti se dostane i obětem tohoto případu a jejich dalšímu osudu. Práce čerpá především z originálních dokumentů z fondů Národního archivu a Archivu bezpečnostních složek. Klíčová slova Sbor vězeňské stráže, věznice, vzpoura, dozorce, politický vězeň
Implementation of Google Home voice assistant
Matula, Vladimír ; Štůsek, Martin (oponent) ; Zeman, Kryštof (vedoucí práce)
The main goal of this bachelor thesis was to investigate the smart devices field together with technologies linked to it. Further, it describes the implementation of Google Assistant to Raspberry Pi 3 and options of controlling it via the Dialogflow platform. The thesis provides hands-on experience and is structured into two parts. The first, theoretical section focuses on Internet of Things and Device to Device communication. It also describes currently available smart home assistants and their functionalities. The thesis also describes the Dialogflow platform together with it's functionalities and options of it's use. The practical part of this thesis describes implementation of the Google Assistant in Raspberry Pi 3, development and integration of application created for it and the creation of home weather station.
Development of an Amazon Alexa Skill for Amazon Echo
Dobrík, Andrej ; Zeman, Kryštof (oponent) ; Pokorný, Jiří (vedoucí práce)
In the past few years there has been a quite significant shift in how customers interact with their smart devices. For humans the most convenient way to communicate with these devices is through voice interaction. Many companies have realized this change in interaction and started to develop the software and hardware to accompany it. This bachelor thesis will be devoted to such products, more specifically Amazon Echo products, their capabilities and requirements. Following by explanation of Echo communication. Explanation of Amazon Alexa Skills Kit and the creation and implementation of a new custom Amazon Alexa Skill for the Amazon Echo.
Implementation of the NB-IoT and LTE-M Technologies within the NS-3 Simulation Tool
Lubajo, Lubajo Moses Wolyan ; Zeman, Kryštof (oponent) ; Mašek, Pavel (vedoucí práce)
The Low Power Wide Area Network (LPWAN) consists of a number of wireless communication technologies that compete in the Machine Type Communication (MTC) space: Narrow Band Internet of Things (NB-IoT), Long Range (LoRaWAN) and Sigfox. Each has its own drawbacks and strengths. This bachelor thesis focused on the NB-IoT technology. It operates in licensed shared spectrum and offers increased link budget as well as extended coverage. The goal of this bachelor thesis is to create and implement an NB-IoT scenario in NS-3 Simulator. The results are discussed with respect to what was successfully implemented and improvements that still need to be made for comprehensive implementation of NB-IoT in the NS-3 Simulator.
Využití platformy Android Wear pro hlasové ovládání zařízení v chytré domácnosti
Frolich, Libor ; Zeman, Kryštof (oponent) ; Hošek, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou spojení chytrých domácností a hlasem ovládaných asistentů. Jsou zde popsány použité zařízení: hodinky Huawei Watch 2, počítač Raspberry Pi 3B+, chytrá žárovka TP Link LB130 a bezdrátové zásuvky Intertechno ITR-1500. Propojení bylo dosaženo díky vývojové platformě Actions SDK, spojené s chytrým asistentem vyvíjeným společností Google. Realizace problému probíhala zapojením simulované domácnosti a návrhu serverové aplikace. Server byl spuštěn na počítači Raspberry Pi pomocí JavaScriptové aplikace Node.js. V závěru práce byl řešen problém se zpracování hlasových příkazů a aktualizací operačního systému chytrých hodinek.
"Ledová" fáze studené války na ostnech Dikobrazu: nejtužší období studené války (1947-1956) v satirické reflexi Západu v týdeníku Dikobraz
Zeman, Kryštof ; Rychlík, Jan (vedoucí práce) ; Stehlík, Michal (oponent)
Práce se soustřeďuje na to, jakým způsobem byl reflektován Západ v nejnebezpečnější fázi studené války na stránkách československého satirického a humoristického týdeníku Dikobraz. Sledované období let 1947-1956 je vymezeno dvěma klíčovými událostmi v historii studené války, a to vyhlášením Trumanovy doktríny na jejím počátku a přelomovým XX. sjezdem KSSS, který vedl k určitému uvolnění nejtvrdšího stalinistického kurzu ve Východním bloku. Práce se snaží postihnout klíčové tendence při tvorbě Dikobrazu, na koho a na co týdeník nejčastěji útočí a proč. Zároveň se dotýká změn v redakci a jejich vlivu na obsah Dikobrazu. Úkolem je mimo jiné dokázat, že Dikobraz sloužil komunistickému režimu v Československu jako významný nástroj protizápadní propagandy. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Family change and its impact on the health of children in the Czech Republic
Štípková, Martina ; Kreidl, Martin (vedoucí práce) ; Sobotka, Tomas (oponent) ; Zeman, Kryštof (oponent)
Práce zkoumá, jak se v České republice mezi lety 1990 a 2010 proměnily vzorce rození dětí mimo manželství a jaký dopad měla tato změna na nerovnosti ve zdraví novorozenců podle rodinného uspořádání. V prvních dvou dekádách po pádu socialismu došlo k rozsáhlým společenským změnám. Zásadně se proměnilo také rodinné chování. Jednou z nejvýraznějších charakteristik této proměny je více než čtyřnásobný nárůst mimomanželské plodnosti. Cíl práce je dvojí: 1. prozkoumat, jak se ve sledovaném období proměnilo rodinné uspořádání matek a jeho socioekonomické okolnosti; 2. zjistit, jaký dopad tyto změny měly na nerovnosti ve zdraví novorozenců podle rodinného uspořádání (rodinný stav, přítomnost partnera u nesezdaných). K tomu jsou použita data z matriky narozených. Ta jsou analyzována pomocí víceúrovňového regresního modelování, jehož cílem je vysvětlit variabilitu mezi kontexty definovanými časem a prostorem. Zdraví novorozenců je měřeno porodní hmotností. Rodinné uspořádání matek je měřeno jejím rodinným stavem. Neprovdané matky jsou dále rozlišeny podle přítomnosti partnera (měřené jejich ochotou uvést otce dítěte). Výsledky ukazují, že rozdíl v porodní hmotnosti manželských a nemanželských dětí se ve sledovaném období výrazně snížil. Mechanismy, které generují tento rozdíl, se proměnily ve dvou ohledech: 1....
Aplikace pro nositelnou elektroniku se systémem Apple WatchOS
Singh, Kevin ; Zeman, Kryštof (oponent) ; Mašek, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce „Aplikace pro nositelnou elektroniku se systémem Apple WatchOS“ se zabývá teoretickým rozborem komunikací M2M (Machine-to-Machine), H2H (Human- to-Human), D2D (Device-to-Device) a nositelnou elektronikou. V teoretické části jsou dále popsány chytré hodinky Apple Watch, jenž obsahují požadovaný systém WatchOS. V rámci bakalářské práce vznikly dvě aplikace, přičemž první byla vytvořena pro mobilní zařízení iPhone a druhá pro chytré hodinky Apple watch. Aplikace zobrazují informace o připojení k Internetu a poloze uživatele na mapě. Aplikace pro zařízení iPhone navíc umožňuje získaná data ukládat do lokální, ale i serverové databáze.
Aplikace pro vyčítání dat z chytrých měřičů pomocí bezdrátové technologie ZigBee
Bräuer, Jonáš ; Štůsek, Martin (oponent) ; Zeman, Kryštof (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá komunikací bezdrátových zařízení v ZigBee síti. V teoretické části je protokol ZigBee srovnán s dalšími možnými řešeními senzorových sítí (WPAN a LPWAN) a je rozebrána jeho struktura. V praktické části byla vytvořena Java aplikace na vzdálenou konfiguraci a vyčítání dat.
Aplikace pro nositelnou elektroniku se systémem Android Wear
Šmejkal, Petr ; Zeman, Kryštof (oponent) ; Hošek, Jiří (vedoucí práce)
Semestrální práce „Aplikace pro nositelnou elektroniku se systémem" Android Wear popisuje základní principy komunikačních sítí - M2M (machine to machine), H2H (human to human) a D2D (device to device). Práce se dále zabývá nositelnými zařízeními, zejména chytrými hodinkami, dostupnými operačními systémy pro chytré hodinky a systémem Android, Android Wear. V praktické části je popsaná funkcionalita, vzhled a struktura vyvinuté aplikace pro Android Wear.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 ZEMAN, Karel
5 Zeman, Karel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.