Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 192 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Robotická ruka s modelářskými RC servy
Doležal, Filip ; Musil, Petr (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem a vytvořením robotické ruky za použití standardních RC servomotorů, možnostmi jejího ovládání a následným vytvořením programu určeného pro její ovládání. Řeší nejvhodnější způsoby řízení daných servomotorů, zejména s ohledem na jejich co nejjemnější chod.
Aplikace počítače v rybářské lodi
Březina, Zdeněk ; Kolář, Martin (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou vestavěných systémů pro lov ryb z rybářské lodi, analyzuje již existující řešení a předkládá návrh a implementaci vlastního komplexního řešení. Vlastní řešení se skládá ze vzájemně komunikující Android aplikace a systému založeného na Arduino platformě s potřebnými senzory.
Fotorealistické zobrazování
Vlnas, Michal ; Lysek, Tomáš (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce popisuje návrh a implementaci metody řešení globálního osvětlení pomocí obousměrného sledování cesty s použitím techniky multiple importance sampling. V první části jsou uvedeny základní informace a postupy potřebné pro fotorealistické zobrazování a rovněž jsou zde představeny často používané metody v této problematice. Další část shrnuje současný stav v tomto odvětví. Poslední dvě části se věnují již konkrétně metodě sledování cesty, kde v první půlce je ukázáno matematické odvození a druhá část popisuje přímo implementaci s využitím CPU.
Světlo řízené mikropočítačem s bezdrátovým rozhraním
Kéry, Július ; Kapinus, Michal (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Svetlo je súčasťou ľudského života od narodenia. Je teda logické, aby dnešná technika sa snažila zúžitkovať tento aspekt nášho života na rôznych úrovniach ovládania až po možnosť bezdrôtového ovládania. Dnes môžeme vidieť na každom kroku výsledky ľudského snaženia. Semafory a lampy na uliciach slúžiace ako bezpečnostné opatrenia, reklamné tabule vytvárajúce záujem u ľudí. Taktiež je svetlo využívané ako prostriedok na liečenie ľudí s rôznymi problémami a chorobami - svetelné terapie.
Metody zvýrazňující detaily ve fotografii
Sedlář, Pavel ; Zemčík, Pavel (oponent) ; Čadík, Martin (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce, jež spadá do oblasti počítačového vidění, je seznámení se s problematikou metod umožňující zvýraznění detailu v obraze. Tato práce dále popisuje konkrétní metody, které budou posléze implementovány a se kterými se bude v neposlední řadě experimentovat pro další použití.
Bezdrátově řízený zdroj světla
Martinka, Václav ; Kapinus, Michal (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Cílem této práce je navrhnout a implementovat zdroj světla bezdrátově ovládaný libovolným zařízením skrze Wi-Fi síť. Práce popisuje výběr komponent a jejich zapojení. Dále se věnuje knihovně pro Wi-Fi modul, způsobu komunikace po síti a návrhu uživatelského rozhraní. Výstupem práce je funkční prototyp umístěný na desce plošných spojů.
Sofistikované stopky pro měření časů na závodech
Skryja, Ondřej ; Zemčík, Pavel (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
V této bakalářské práci se budu zabývat návrhem mobilní aplikace pro organizaci závodů. Cílem aplikace je zjednodušit organizaci závodníků, jejich rozdělení do jednotlivých kategorií a změření času. Aplikace je vytvářena pro operační systém Android. Seznámím čtenáře se základními komponenty Android aplikací a vývojovým prostředím Android Studio. Detailně se budu věnovat návrhu aplikace a jednotlivým funkcím.
Vyhledávání duplicitních fotografií
Sklenář, Zdeněk ; Hradiš, Michal (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem, implementací a otestováním aplikace, která slouží k vyhledání duplikací ve fotografiích podle Exif metadat. Aplikace dále umožňuje zobrazení náhledu fotografie, včetně Exif metadat fotografie. Seskupení duplikací, následný výběr nejlepší fotografie pro ponechání podle parametru nastaveného uživatelem, manuální úpravu této volby a vymazání ostatních. Dále je možné filtrování fotografií a export vybraných fotografií do ZIP archivu.
Systém pro správu a výběr fotografií
Blažek, Tomáš ; Lysek, Tomáš (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit systém pro správu a výběr fotografií, který by měl umožnit uživatelům efektivnější způsob vyhledávání ve velkém množství fotografií. Vyhledávací kritéria zahrnují vyhledávání podle objektů vyskytujících se na fotografiích, adresy místa pořízené fotografie a kalendářního data vytvoření fotografie. Výsledkem je systém implementovaný v jazyce Python využívající volně dostupnou neuronovou síť implementovanou v jazyce C.
Vláček řízený mikropočítačem
Látal, Tomáš ; Musil, Petr (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je ověřit, zda je možné pomocí Rasbperry Pi ovládat modelové kolejiště. Dalším vedlejším cílem je vytvořit minimální ucelený systém pro ovládání jednoduchého kolejiště s~použitím nespecializovaného vybavení dostupného běžnému uživateli s~přihlédnutím k~možnosti ovládat tento systém pomocí chytrých telefonů či tabletů. Výsledkem je systém implementovaný v~jazycích C++ a~Python~3, využívající Arduino Motor Shield R3 s~H-můstkem L298P.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 192 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Zemčík, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.