National Repository of Grey Literature 17 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Castings from TiAl alloys for the turbochargers
Kudýn, David ; Malec, Silvestr (referee) ; Zemčík, Ladislav (advisor)
The bachelor thesis is focused on the analysis of intermetallic alloys TiAl. First of all, it is analysed their properties and the way how they change depends on their treatment and influencing of alloying elements. Then ways of utilization in practice are stated here. Attention is concentrated especially on turbochargers wheel and their comparison to convention materials. After that individual options of melting and casting and materials for melting crucibles and moulds associated with them are there discussed. In the end, the thesis has analysed the ways of recycling of residual material.
Control over grain size and morphology of eutectics of Al - Si alloys
Malatin, Richard ; Krahula, Karel (referee) ; Zemčík, Ladislav (advisor)
This work will be focused on problematics of controling the grain size and morphology of eutectics of Al-Si alloys intended for casting. The main content of this work is to understeand the mechanism of crystallization and formation of eutectic in aluminium based alloys with overview of actual trends in solving the issue.
Survey of applications of investment casting from ferrous alloys and super-alloys
Smilovský, David ; Zemčík, Ladislav (referee) ; Horáček, Milan (advisor)
A content of this thesis is a survey of casting applications from specific alloys manufactured by investment casting. Thesis shows basic principles of investment casting method, its possibilities and advantages. It also lists a short metallurgical description of ferrous alloys a superalloys cast by this method. The main aim is on specific industrial branches, where these precise castings are used. There are specific applications of parts presented from various Czech and foreign foundries.
Directional solidification of the combustion turbine blades
Jeřábek, Petr ; Blažík, Petr (referee) ; Zemčík, Ladislav (advisor)
This thesis summarizes knowledge about directional solidification of nickel based superalloys in the process of production of gas turbine blades. It focuses on material and metallurgical properties of nickel based superalloys, directional solidification and advantages of usage of this process in production of gas turbine blades.
Decarburization of austenitic steels and its influence on material properties
Vítek, Radovan ; Zemčík, Ladislav (referee) ; Šenberger, Jaroslav (advisor)
This master´s thesis deals with theoretical study of decarburization of austenitic steels. Mathematical model, which analyse numerical calculations, was compared with experiments. Obtained results were discussed considering validity of model and performed aproximations.
Application of Homogenization Annealing to Suppress Silicon and Nickel Segregation in Ductile Iron
Pavloušková, Zina ; Zemčík, Ladislav (referee) ; Vřešťál, Jan (referee) ; Švejcar, Jiří (advisor)
This doctoral thesis deals with the comparison of different methods of alloying elements’ concentration measurement based on energy dispersive spectroscopy and also with the suitability of particular methods of quantitative assessment of heterogeneity of the spheroidal graphite cast iron matrix. The segregation curves construction, distribution coefficient and heterogeneity index formulation is also discussed. The notion “normalized distribution coefficient” is introduced newly. The goal of the thesis, which is to be achieved by means of evaluation of large experimental data sets, is the evaluation of applicability of homogenization annealing of spheroidal graphite cast iron with the aim to eliminate segregation of silicon, and mainly nickel, as pearlite- and carbide-forming agent at the border of an eutectic cell. The result is an optimized homogenization annealing schedule maximizing the suppression of silicon and nickel segregation while taking into account the minimization of financial expenses and risk of grain coarsening.
Processing of Nb-containing TiAl intermetallics and its Physical and Chemical Aspects
Barták, Tomáš ; Dlouhý, Ivo (referee) ; Zemčík, Ladislav (referee) ; Dlouhý, Antonín (advisor)
Prezentovaná práce se zabývá vakuovým indukčním tavením intermetalické slitiny Ti-46Al-7Nb (at. %) v žáruvzdorných kelímcích na bázi Y2O3. Byla provedena série taveb pro teploty přehřátí taveniny 1630, 1680 and 1730 C a při různých dobách výdrže na této teplotě v rozmezí 5 až 30 minut. Ze slitin ztuhlých v tavících kelímcích byly připraveny metalografické výbrusy, které sloužily k hodnocení mikrostruktury a vyhodnocení složení fází. Pro získání těchto dat byly použity metosy elektronové mirkoskopie SEM a EDS. Kvantitativní hodnocení mikrostruktury, zejména obsahu oxidické faze ve slitině, bylo provedeno pomocí software Adaptive Contrast Control (ACC). Analýza obsahu kyslíku ve ztuhlé slitině byla provedena metodou IGF (fúze v inertním plynu). V této práci jsou pochody na rozhraní slitina/oxidický kelímek posuzovány také z termodynamického hlediska a to s použitím aktivit jednotlivých složek v systému. Data prezentovaná v této práci mohou být použita pro nastavení a optimalizaci procesů tavení intermetalik TiAlNb.
Processing and Martensitic Transformations of NiTi-based Alloys
Kuběnová, Monika ; Kroupa, Aleš (referee) ; Zemčík, Ladislav (referee) ; Dlouhý, Antonín (advisor)
Cíle této práce jsou: (i) vyhodnocení vlivu Y2O3 kelímku na kontaminaci indukčně tavené NiTi slitiny obohacené niklem, (ii) optimalizace podmínek, při kterých jsou tavby uskutečněny a (iii) získání nových DSC a 3D AP dat o vlivu vodíkové atmosféry na martenzitickou transformaci a na strukturu NiTi slitin obohacené niklem s tvarovou pamětí. Byly provedeny následující experimenty: – Pět taveb bylo navrženo a provedeno tak, aby byla snížena maximální tavící teplota. – Pět přetaveb bylo uskutečněno při teplotě 1500 C s dobou výdrže 2, 10 a 20 minut a při teplotách 1450 C a 1550 C s 20 minutovou dobou výdrže. Experiment byl navržen tak, aby byl vyšetřen vliv tavící teploty a doby výdrže na obsah kyslíku pocházejícího z kelímku Y2O3 v tavenině. – Tepelné zpracování NiTi slitiny obohacené niklem v režimu I (žíhání) a v režimu II (kombinace žíhání se stárnutím) pod atmosférou vodíku, směsi vodíku s héliem a pod referenční atmosférou čistého hélia. Získané výsledky jsou: – Navržené tavící postupy vedou ke snížení maximální tavící teploty a to z 1800 C na 1400 C. Přesto toto velké snížení maximální tavící teploty nevedlo k významnému poklesu obsahu kyslíku. – Během přetavby uskutečněné při teplotě 1500 C s dobou výdrže 2 minuty se obsah kyslíku navýšil o trojnásobek jeho počáteční hodnoty a příliš se nelišil od obsahu kyslíku naměřeného ve slitině, která byla přetavena při stejné teplotě s dobou výdrže 10 minut. K nárustu o čtyřnásobek počáteční hodnoty obsahu kyslíku došlo u přetavby vedené na teplotě 1450 C po dobu 20 minut a hodnota obsahu kyslíku se příliš nelišila od hodnoty naměřené ve slitině přetavené při teplotě 1550 C se stejnou dobou výdrže. – S rostoucím parciálním tlakem vodíku dochází k potlačení jednokrokové martenzitické transformace. Významný pokles výšky DSC píku nastává při parciálním tlaku 100 mbar. 3D AP analýza odhalila, že nedochází k žádné lokální změně koncentrace a nebo pozic niklových a titanových atomů ve vzorku, který byl žíhán v režimu I ve vodíku. Bylo objeveno, že vodík tvoří stabilní intersticiální tuhý roztok v NiTi B2 mřížce, kde vytváří systém nanodomén s obsahem vodíku vyšší než 10 at%.
Study of the effect of metallurgical and technological parameters on mechanical properties of aluminium alloys
Pešek, Jakub ; Krahula, Karel (referee) ; Zemčík, Ladislav (advisor)
Sugested thesis has been made with the intent to observe and describe the length of the modifying effect of three different types of modifiers and their effect on the mechanical properties of aluminium alloy. Next step was to process and evaluate links between mechanical properties and chemical composition. Chemical analysis and mechanical properties of cast samples were obtained. For this purpose and a method of metallographic processing was applied afterwards. The grain size was evaluated before and after the heat treatment. Measurements of the secondary dendrite branches and evaluation of the eutectic morphology were made. The hardness was measured on selected samples.
Investment casting of turbocharger turbine wheels from TiAl alloys
Šupálek, Milan ; Krutiš, Vladimír (referee) ; Zemčík, Ladislav (advisor)
This diploma thesis focuses on the causes of surface shrinkages at tur-bochargers wheels castings made from TiAl alloy. On the basis of simulation of solidification and cooling, the defect is being repaired by the simulation software Procast.

National Repository of Grey Literature : 17 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
3 Zemčík, L.
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.