National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.00 seconds. 
Study of behaviour of EHD lubricated contact of machine parts within non-smooth surfaces
Zapletal, Lukáš ; Maňas, Pavel (referee) ; Vaverka, Michal (advisor)
Master’s thesis deals with development of software application to calculate contact pressure in eleastohydrodynamic lubricated contact in order to use previously obtained data of the lubricating film thickness. The introduction contains a short overview of methods used for the study of film thickness and contact pressure. Custom work includes a contact pressure solution derived from a film thickness, a description of the developed software and analysis of algorithms used for its compilation. The last part deals with the verification of algorithm, application of software for calculating the contact pressure on the rough surface and analysis of the results. The conclusion includes a summary and possible application of software in practice.
Simulation of QoS models in Opnet IT Guru environment
Zapletal, Lukáš ; Molnár, Karol (referee) ; Kacálek, Jan (advisor)
The main goal of this work is description and following simulation of operating with support of QoS technology in OPNET IT Guru programme. The bachelor’s work contains a theoreticall description of providing the quality of service by force of integrated and differentiated services models and also of the MPLS protocol. The work is particularly focused on IntServ model and its reservation with assistance of the RSVP protocol. The simulation in OPNET IT Guru programme has also been included in the work. Process for constituent parameters setting-up and its characterization for both the models are described thoroughly in work’s supplement. As for the differentiated services, the simulation is performed by confrontation of a voice service in two scripts. In case of differentiated services the mechanisms for tagging of packets and the treatment method have been demonstrated on inside and border routers. Operating types are simulated in ftp, e-mail and voice applications. Verification of authenticity and validity results of objects setting-up is being performed by simulation in OPNET IT Guru environment, Academic Edition version 9.1. Grafical results have also been gained by the simulation.
Wireless and mobile UMTS networks simulation using QoS
Zapletal, Lukáš ; Vychodil, Petr (referee) ; Vymazal, Michal (advisor)
Diplomová práce je psána v angličtině a věnuje se standardu IEEE 802.11e, obsahujícím podporu kvality služeb a taky pojednává o kvalitě služeb QoS (Quality of Service) v systému UMTS. Rozebrány jsou hlavní teoretické pilíře daných mechanizmů a praktická část se zabývá simulacemi síťových modelů. Standard 802.11e objasňuje propojení vrstev na fyzické úrovni a zmiňuje metody přístupu k přenosovému médiu DCF, PCF, HCF, EDCA, HCCA. Dále přístupové kategorie a také odlišnosti v MAC podvrstvě, je rozebrána problematika při přenosu prioritních dat na základě identifikátorů. Vzpomenuta je taky struktura formátu rámce a techniky s rozprostřeným spektrem. Časové limity pro doručení prioritních dat a požadavky kladené na tyto data je možné snadno srovnat v tabulkách. Problematika kvality služeb je velice komplexní záležitost, nicméně jsou rozebrány základní klíčové parametry jako koncové zpoždění, jitter, zahazování dat, propustnost, velikost front a hodnota MOS. Zmíněny jsou i mechanizmy integrovaných RSVP a diferencovaných služeb pro zajištění QoS. U systému třetí generace UMTS je objasněna architektura a společná kooperace se systémem GSM. Vzájemné propojení obou sítí je zřejmé z obrázků. Zvýšený zájem je věnován vrstvovému modelu a funkcím RRM pro zajištění QoS. Objasněny jsou různé druhy předávání hovorů, tzv. Handover Control a funkce Admission Control. Rozebrány jsou jednotlivé třídy provozu Conversational, Streaming, Interactive a Background. Praktická část se odehrává v simulačním prostředí programu OPNET Modeler. Byly vytvořeny dva modely s různými scénáři pro srovnání zajištění QoS. Model objasňující princip standardu IEEE 802.11e obsahuje dvě bezdrátové sítě s přístupovými body a stanicemi, na kterých jsou sledovány simulace s různým zatížením přenášených dat. Pro porovnání výsledků je zkoumán rozdíl při použití metody HCF v síti s podporou QoS. Model UMTS sítě obsahuje základnové stanice Node B s možností vysílání do tří sektorů. Mobilní účastník pohybující se po trajektorii představuje princip funkce Softer Handover. Konfrontace mezi scénáři je zastoupena kompresí záhlaví pomocí funkce PDCP a rozlišení Type of Service. Obzvláště je sledováno chování prioritních dat hlasu a videa u obou sítí. Naměřená data zastupují grafy a průběhy výsledních charakteristik. Analýza diskutuje odlišnosti u sítě bez podpory a s podporou kvality služeb. Rozdíly jsou porovnány a vyhodnoceny dle metodiky QoS. Součástí práce je i řešení problémů při návrhu UMTS sítě a podány jsou taky užitečné tipy a návrhy na jejich odstranění. Projekty v simulačním softwaru jsou popsány dle postupu vyhotovení, avšak hloubka podrobností je potlačena. Detaily nejsou rozebírány, protože se očekává pokročilá znalost mechanizmů a jistá dávka zkušeností s programem.
Analysis of construction container with shift and orientation of semiproduct
Zapletal, Lukáš ; Blecha, Radim (referee) ; Synek, Miloš (advisor)
This bachelor thesis deal with analysis and description possibilities solving of containers. First part treat of containers with shift and orientation workpiece their activities and possibilities of construction. In next part is specialized on possibilities of orientation semiproduct.

See also: similar author names
2 Zapletal, Ladislav
1 Zapletal, Libor
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.