Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Spotřebitel v rozhodčím řízení
Zajícová, Martina ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent)
Předmětem této rigorózní práce je postavení spotřebitele v rozhodčím řízení. Důvodem výběru tohoto tématu je primárně vlastní zkušenost, neboť jsem měla možnost poznat rozhodčí řízení jak z pohledu spotřebitele, tak z pohledu podnikatele a rovněž z pohledu rozhodce rozhodčího soudu. Tyto mé zkušenosti pramení z mých zaměstnání, když jsem po ukončení magisterského studijního programu v oboru právo nastoupila jako advokátní koncipient a zastupovala jsem spotřebitele v rozhodčím řízení mezi podnikatelem a spotřebitelem. Následně jsem nastoupila do soukromé sféry a zastupovala jsem podnikatele proti spotřebiteli v řízení u rozhodčího soudu. V současné době rovněž vykonávám funkci rozhodce rozhodčího soudu. Uvědomila jsem si, že rozhodčí řízení ve vztahu ke spotřebiteli není tak úplně černobílé, není zneužívající, jak notoricky hlásají některé populistické strany či hnutí a jak i některé soudy bez dalšího uzavírají, ale záleží na mnoha aspektech samotného rozhodčího řízení, osobě rozhodce a charakteru samotné rozhodčí smlouvy. Cílem této rigorózní práce je předmětnou problematiku postavení spotřebitele v rozhodčím řízení analyzovat a přiblížit jednotlivé aspekty rozhodčího řízení jak ve vztahu k podnikateli a z pohledu podnikatele, tak ve vztahu ke spotřebiteli a z pohledu spotřebitele, se zaměřením jak...
České bankovky : padělání a ochranné prvky
Zajícová, Martina ; Žák, Květoslav (vedoucí práce) ; Pithart, Martin (oponent)
Kapitola, která má přinést úvod do celé problematiky peněz a jejich padělání, se nazývá "Peníze". Pomocí teoretické a empirické definice peněz jsou představeny peníze, zmíněn jejich historický vývoj ve světě i na českém území. Kapitolu uzavírá část věnovaná peněžnímu oběhu. Vývoji padělání a jeho trestání se věnuje třetí kapitola. Dále v ní nalezneme řadu konkrétních případů penězokazectví v Čechách a na Moravě a část zabývající se padělatelskými praktikami nacistů během 2. světové války v koncentračním táboře Sachsenhausen. Další kapitola se věnuje jednotlivým ochranným prvkům, které můžeme najít jak na českých tak na většině světových platidel. Pátá kapitola, kterou začíná praktická část, přináší vyobrazení českých peněz a ukazuje, kde se nachází který prvek. Analýza současné situace, což je hlavní cíl diplomové práce, je provedena v kapitole č. 6. Následuje kapitola věnovaná dotazníkovému průzkumu mezi českou veřejností, který byl provoden v únoru a březnu 2012. Obsahuje jednak základní hypotézy a vyhodnocení ale také závislosti a zajímavosti. Vzor dotazník je součástí příloh. Poslední kapitolou je závěr, kde se objeví návrhy a podněty na zlepšení povědomí o ochranných prvcích a také shrnutí celé praktické části.
Padělání a pozměňování peněz
Zajícová, Martina ; Žák, Květoslav (vedoucí práce) ; Spirit, Michal (oponent)
Bakalářská práce je rozdělena do 8 kapitol. První kapitolou je Úvod vymezující základní pojmy, jako padělání, pozměňování či napodobování peněz. Následuje kapitola zaměřená na historii padělání od dob antických po konec druhé světové války. Třetí kapitola se jmenuje Legislativní rámec ochrany peněz a týká se vyhlášek ČNB, trestního zákona či Mezinárodní úmluvy o potírání penězokazectví. Kapitola čtvrtá je zaměřena na ochranné prvky bankovek. Základní údaje k jednotlivým českým mincím a bankovkám jsou zpracovány v kapitole páté. Kapitola číslo 6 se zabývá současnou situací v České republice a přináší také vybrané případy padělání a judikáty. Následuje část o padělání ve světě a Závěr.

Viz též: podobná jména autorů
9 Zajícová, Markéta
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.