National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
Parameter estimation of gamma distribution
Zahrádková, Petra ; Kulich, Michal (advisor) ; Hlávka, Zdeněk (referee)
It is well-known that maximum likelihood (ML) estimators of the two parame- ters in a Gamma distribution do not have closed forms. The Gamma distribution is a special case of a generalized Gamma distribution. Two of the three likeli- hood equations of the generalized Gamma distribution can be used as estimating equations for the Gamma distribution, based on which simple closed-form estima- tors for the two Gamma parameters are available. Intuitively, performance of the new estimators based on likelihood equations should be close to the ML estima- tors. The study consolidates this conjecture by establishing the asymptotic beha- viours of the new estimators. In addition, the closed-forms enable bias-corrections to these estimators. 1
Kreativní účetnictví
Zahrádková, Petra ; Pelák, Jiří (advisor) ; Vašek, Libor (referee)
Tato diplomová práce se zabývá vymezením technik, které mohou vést k vykazování nesprávného obrazu o finanční situaci a výkonnosti podniku. Popisuje praktiky jak window dressingu, tak mimobilančního financování. Uvádí, jak tyto metody ovlivní roční účetní výkazy a možná rozhodování jejich uživatelů. Zabývá se také možností jejich odhalování a případné prevence.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.