Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zaměstnání a volný čas za socialismu a dnes
Zahrádková, Eva ; Vávra, Martin (vedoucí práce) ; Havlík, Radomír (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá stavem současné společnosti a společnosti před rokem 1989 z hlediska termínů volnočasové společnosti a společnosti práce a to očima skupiny prodavaček. Ráda bych tímto způsobem přiblížila a pochopila jak fenomén práce, tak s ním velmi úzce propojený fenomén volného času. Na každém kroku se setkáváme s tvrzením "Na to nemám čas." Tento fenomén ale není nic nového, zaznamenaly ho již výzkumy v českém prostředí v 60. letech 20. století. Na základě automatizace a zkracování pracovní doby, od 2. poloviny 20. století, by se tak měl fond volného času zvětšovat. Již v 60. letech téhož století se tedy začaly ozývat hlasy, které tvrdily, že současná společnost stojí na pomyslném prahu společnosti práce a směřuje ke společnosti volnočasové. Je tomu tak ale doopravdy? Žijeme tedy ve společnosti práce či ve společnosti volného času, nebo ani jedna z možností není skutečností? Jak tomu tedy bylo před rokem 1989? A liší se práce a volný čas při různém společenském zřízení - státním socialismu a parlamentní demokracii? Na tyto otázky se pokusím odpovědět prostřednictvím polo-strukturovaných rozhovorů profesní skupiny prodavaček.
Hlavní trendy vnitřní migrace v ČR
Zahrádková, Eva ; Dotlačilová, Petra (vedoucí práce) ; Antovová, Michaela (oponent)
Cílem této bakalářské práce je objasnit trendy vnitřní migrace České republiky, projevující se v rozmezí let 2000 až 2011. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a charakteristiky, spolu s ukazateli, které se používají pro analýzu migrace. Analytická část zkoumá vývoj migrace mezi 14 kraji a 76 okresy ve vztahu k vybraným ukazatelům, kterými jsou objem vnitřní migrace, obrat a saldo vnitřní migrace, spolu s indexem efektivnosti migrace. Zároveň je prováděna analýza podle kategorií, mezi které patří: pohlaví, věk, rodinný stav, vzdělání, důvod stěhování a měsíc stěhování. V závěru jsou shrnuty nejpodstatnější výsledky, jež byly v průběhu studie zjištěny.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.