Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Studium statických a dynamických sypných vlastností farmaceutických excipientů
Hurychová, Hana ; Šklubalová, Zdeňka (vedoucí práce) ; Vetchý, David (oponent) ; Zámostný, Petr (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technologie Kandidát: Ing. Hana Hurychová Školitel: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Název disertační práce: Studium statických a dynamických sypných vlastností farmaceutických excipientů Sypné vlastnosti patří mezi významnou charakteristiku farmaceutických materiálů. Současné moderní technologie umožňují přípravu částic s odlišnou povrchovou úpravou a modifikovanými tokovými vlastnostmi jak u tradičních, tak i nových excipientů. V této práci byly hodnoceny statické (index stlačitelnosti, Hausnerův poměr, sypný úhel, smykové testování) a dynamické (rychlost sypání, lavinové testování) sypné vlastnosti široké škály pomocných látek, jejich velikostních frakcí a vybraných modelových směsí. Pozornost byla věnována především modelování rychlosti sypání rovnicí potenciálně vhodnou pro využití ke standardizaci testování sypnosti ve farmaceutické technologii. Je doporučena mocninná rovnice, ve které je parametr rovnice přímou predikcí rychlosti sypání jednotkovým otvorem. Základní granulometrické charakteristiky částic byly rozšířeny o fraktální dimenzi částic (particle fractal dimension, pDF) a práškové vrstvy (bulk fractal dimension, bDF). Komplexní charakter toku partikulárních materiálů prozatím neumožnil vyvození...
Vliv kluzných látek na viskoelastické parametry lisovacího procesu
Svačinová, Petra ; Rabišková, Miloslava (vedoucí práce) ; Kubová, Kateřina (oponent) ; Zámostný, Petr (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutická technologie Kandidát Mgr. Petra Svačinová Školitel Prof. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc. Název disertační práce Vliv kluzných látek na viskoelastické parametry lisovacího procesu Tato práce se zabývá hodnocením vlivu kluzných látek na viskoelastické parametry lisovacího procesu. Pro hodnocení parametrů byl použit záznam síla-dráha a test stresové relaxace. Jako modelové látky se použila tři plniva určená pro přímé lisování a to mikrokrystalická celulosa Avicel PH-200, laktosa Lactochem Fine Crystals a hydrogenfosforečnan vápenatý dihydrát Emcompress. Kluznými látkami byly stearan hořečnatý a modifikovaný koloidní oxid křemičitý Syloid 244 FP EU v koncentracích 0,5 % a 1 %. U všech látek se hodnotila velikost a tvar částic a jejich specifický povrch. U samotných plniv a jejich směsí s kluznými látkami se dále sledovaly tokové vlastnosti. Následně byly z plniv a směsí vylisovány tablety jak s využitím záznamu síla-dráha, tak testem stresové relaxace a hodnoceny jednotlivé parametry. Pro obě metody byly použity lisovací síly 5 kN, 10 kN a 15 kN. Hodnotila se také pevnost tablet. Z výsledků vyplývá, že obě použité kluzné látky mají vliv na parametry záznamu síla- dráha i testu stresové relaxace. Obě kluzné látky...
Vliv kluzných látek na viskoelastické parametry lisovacího procesu
Svačinová, Petra ; Rabišková, Miloslava (vedoucí práce) ; Kubová, Kateřina (oponent) ; Zámostný, Petr (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutická technologie Kandidát Mgr. Petra Svačinová Školitel Prof. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc. Název disertační práce Vliv kluzných látek na viskoelastické parametry lisovacího procesu Tato práce se zabývá hodnocením vlivu kluzných látek na viskoelastické parametry lisovacího procesu. Pro hodnocení parametrů byl použit záznam síla-dráha a test stresové relaxace. Jako modelové látky se použila tři plniva určená pro přímé lisování a to mikrokrystalická celulosa Avicel PH-200, laktosa Lactochem Fine Crystals a hydrogenfosforečnan vápenatý dihydrát Emcompress. Kluznými látkami byly stearan hořečnatý a modifikovaný koloidní oxid křemičitý Syloid 244 FP EU v koncentracích 0,5 % a 1 %. U všech látek se hodnotila velikost a tvar částic a jejich specifický povrch. U samotných plniv a jejich směsí s kluznými látkami se dále sledovaly tokové vlastnosti. Následně byly z plniv a směsí vylisovány tablety jak s využitím záznamu síla-dráha, tak testem stresové relaxace a hodnoceny jednotlivé parametry. Pro obě metody byly použity lisovací síly 5 kN, 10 kN a 15 kN. Hodnotila se také pevnost tablet. Z výsledků vyplývá, že obě použité kluzné látky mají vliv na parametry záznamu síla- dráha i testu stresové relaxace. Obě kluzné látky...
Využití stepu ve filmu a na jevišti
Waidingerová, Andrea ; ZÁMOSTNÝ, Petr (vedoucí práce) ; CAPKO, Štefan (oponent)
Step je celkem novou a oblíbenou taneční formou. Baví jak tanečníky, tak diváky. Setkáme se s ním v různých filmech, záznamech světových stepařů a bubenických, stepařských a ryze tanečních show, které ovládly srdce a peněženky současných diváků. Tato práce pojednává o těchto snímcích i o zapomenutém filmovém muzikálu, novodobém němém filmu, historii stepu a divadelních představeních, které rytmické poselství předávají divákovi přímo z jeviště. Dočtete se zde, že step je možné použit jako hudební nástroj, prostředek k vyjádření pocitu radosti, frustrace, napětí, cynizmu či arogance, jako hlavní prostředek dramaturgie divadelního představení či jako úžasnou podívanou.
Zkoumání vlastního těla -American tap dance
Hlava, Nina ; Zámostný, Petr (vedoucí práce) ; Zárubová-Pfeffermannová, Noemi (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá vývojem a tradicí amerického tance, který se nazývá "Tap". Autorka této magisterské práce přidává své osobní zkušenosti a vyjadřuje se ve formě vypravuicí. Vzhledem k tomu, že tento druh tance vznikl ve Spojených Státech, zaměřila se autorka především na americké tanečníky a choreografy. Část této práce je věnována technice a terminologii amerického Stepu, která je průběžně používána v celé této práci. Hlavním účelem této práce je poskytnutí základních informací o Stepu amerického stylu. Je určena jako příručka pro studenty, kteří by se rádi zabývali tímto tématem. Dále tato práce nabízí kantaktní adresy jednotlivých škol a institucí v USA a v Čechách.

Viz též: podobná jména autorů
3 Zámostný, P.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.